ว่าง
- ภูผาเมฆ
- ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
- เขาต่อยไห
- ทะเลสองห้อง
- ป่าชายเลนคลองจระเข้ขาว-ถ้ำเจ้าไหม (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)
- ภูผาหมอก
- สวนป่าวังวิเศษ
- สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
- แหลมหยงสตาร์
- อุทยานนกน้ำคลองลำซาน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะกระดาน
- เกาะเชือก (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)
- เกาะตะเกียง (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- เกาะเภตรา (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- เกาะมุกต์
- เกาะลิบง
- เกาะสุกร
- เกาะหลาวเหลียง
- เกาะแหวน (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- เกาะเหลาเหลียงเหนือ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- หาดคลองสน
- หาดเจ้าไหม
- หาดฉางหลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)
- หาดปากเมง
- หาดยาว
- หาดราชมงคล
- หาดสำราญ
- หาดหยงหลิง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำเขาเจ็ดยอด
- ถ้ำเขาช้างหาย
- ถ้ำเขาติง
- ถ้ำมรกต (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)
- ถ้ำเลเขากอบ
- ถ้ำสุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกกะช่อง
- น้ำตกควนประ (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)
- น้ำตกโตนคลาน
- น้ำตกโตนตก (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)
- น้ำตกโตนเต๊ะ
- น้ำตกปากแจ่ม (อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า)
- น้ำตกร้อยชั้นพันวัง
- น้ำตกลำปลอก
- น้ำตกสายรุ้ง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- จุดชมแนวถนนเก่าเขาพับผ้า
- เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด
- ถ้ำเขาปินะ
- พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง
- พิพิธภัณฑ์บ้านพักพระยารัษฎานุประดิษฐ์
- วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
- ศาลหลักเมืองจังหวัดตรัง
- อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- ประตูสู่อันดามัน (Trang Andaman Gateway)
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง
- สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- สวนสาธารณะเขาโพธิ์โทน
- สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
- อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
- ชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนเกาะลิบง
- บ่อหินฟาร์มสเตย์
- บ้านลำขนุนโฮมสเตย์
- วัดเขากอบ
- ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- วังเทพทาโร
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น