ว่าง
- จุดชมทิวทัศน์ป่างสะเมิง (อุทยานแห่งชาติขุนขาน)
- จุดชมวิวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ
- ผาวิ่งชู้
- ม่อนล้าน (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา)
- ยอดดอยเวียงผา (อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- กิ่วแม่ปาน (ดอยอินทนนท์)
- ดอยหลวงเชียงดาว
- ถ้ำห้วยบอน
- ทะเลสาบดอยเต่า (ล่องแพ)
- ป่าดง ปงไหว
- ป่าพันปี สระมรกต
- แม่น้ำปิง (ล่องเรือชมทัศนียภาพ)
- ยอดดอยอินทนนท์
- วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี
- ห้วยตึงเฒ่า
- ออบหลวง
- อ่างกาหลวง
- อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง)
- อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
- อุทยานแห่งชาติผาแดง (อุทยานแห่งชาติเชียงดาว)
- อุทยานแห่งชาติแม่โถ
- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
- อุทยานแห่งชาติออบขาน
- อุทยานแห่งชาติออบหลวง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำเชียงดาว
- ถ้ำน้ำซุ้ม (อุทยานแห่งชาติออออบขาน)
- ถ้ำเมืองออน
- ถ้ำหลวงแม่ตูม (อุทยานแห่งชาติแม่โถ)
- ถ้ำหลวงแม่สาบ (อุทยานแห่งชาติขุนขาน)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกตาดหมอกตาดเหมย
- น้ำตกป่าพลู (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา)
- น้ำตกผาหม่น
- น้ำตกมณฑาธาร
- น้ำตกม่อนหินไหล (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา)
- น้ำตกแม่กลาง
- น้ำตกแม่กำปอง
- น้ำตกแม่เตี๊ยะ
- น้ำตกแม่นาเปอะ (อุทยานแห่งชาติขุนขาน)
- น้ำตกแม่ยะ (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
- น้ำตกแม่สา
- น้ำตกแม่หาด (อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง)
- น้ำตกแม่แอบ
- น้ำตกวชิรธาน (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
- น้ำตกศรีสังวาลย์ (อุทยานแห่งชาติผาแดง)
- น้ำตกสิริภูมิ-สวนหลวงสิริภูมิ (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
- น้ำตกหมอกฟ้า
- น้ำตกห้วยแก้ว
- น้ำตกห้วยตาด (อุทยานแห่งชาติขุนบาน)
- น้ำตกห้วยทรายขาว (อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนกลางน้ำปิง ตำบลปิงโค้ง
- น้ำพุร้อนเทพพนม
- น้ำพุร้อนโป่งเดือด (อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง)
- น้ำพุร้อนฝาง
- น้ำพุร้อนสันกำแพง
- บ่อน้ำร้อนโป่งอาง (อุทยานแห่งชาติผาแดง)
- บ่อน้ำอุ่น (อุทยานแห่งชาติขุนขาน)
- โป่งเดือดป่าแป๋
- รุ่งอรุณน้ำพุร้อน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- โครงการหลวงห้วยผักไผ่ (สวนกุหลาบหลวง)
- ดอยอ่างขาง
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตีนตก
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
- สวนสนบ่อแก้ว (สถานีทดลองปลูกพรรณ ไม้บ่อแก้ว)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- โบราณสถานบ้านต้นกอก
- พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
- พระธาตุดอยเวียง
- พระมหาธาตุนภเมทนีดล
- พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
- พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
- พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา (แม่ปั้นดิน-พ่อทำสวน)
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
- ภาพเขียนโบราณก่อนประวัติศาสตร์
- วัดกองกาน
- วัดกู่เต้า
- วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร)
- วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
- วัดช่างฆ้อง
- วัดเชียงมั่น
- วัดดอยแม่ปั๋ง
- วัดบวกครกหลวง
- วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม
- วัดป่าแดด
- วัดพระธาตุดอยคำ
- วัดพระธาตุดอยน้อย
- วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
- วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
- วัดพระสิงห์วรวิหาร
- วัดพวกหงษ์
- วัดสวนดอก
- วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)
- วัดอุปคุต
- วัดอุโมงค์
- เวียงกุมกาม
- เวียงท่ากาน
- หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
- หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
- อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
- อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- Grand Canyon Hangdong Chiang Mai
- เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา)
- โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
- เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ถนนคนเดินท่าแพ
- ถนนเชียงใหม่-ลำพูน (ต้นยางใหญ่สองข้าง)
- ปางช้างแม่ตะมาน
- ปางช้างแม่แตง
- ปางช้างแม่วาง (จุดล่องแพ)
- ปางช้างแม่สา
- โป่งแยงแอ่งดอย
- ฟาร์มจระเข้ไชยปราการ
- ไร่สตรอเบอรี่ อ.สะเมิง
- ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ
- ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
- ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
- สวนบอนไซ ดอยอ่างขาง
- สวนสัตว์เชียงใหม่
- สวนสัตว์เชียงใหม่
- สวนสาธารณะหนองบวกหาด
- อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ชุมชนดอยหลวงเชียงดาว
- ชุมชนวัดเกตการาม
- ตลาดวโรรส
- บ้านขุนกลาง
- บ้านควายไทย
- บ้านจ๊างนัก
- บ้านแม่กำปอง
- บ้านหัตถกรรมต้นเปา
- บ้านใหม่สามัคคี (ชาวคะฉิ่น)
- พิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านดอยปุย
- พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
- พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
- พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
- พิพิธภัณฑ์วัดป่าตึง
- วัดเกตการาม
- วัดป่าดาราภิรมย์
- วัดศรีสุพรรณ
- วัดอินทขีลสะดือเมือง
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
- ศูนย์หัตถกรรม ไม้แกะสลักบ้านถวาย
- สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง (วัดถ้ำตอง)
- หมู่บ้านขอบด้ง
- หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย
- หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง
- โฮมสเตย์ชนเผ่าไทยใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่
- พิพิธภัณฑ์แมลงและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น