โบราณสถาน
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ว่าง
- จุดชมทิวทัศน์ป่างสะเมิง (อุทยานแห่งชาติขุนทน)
- จุดชมวิวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ
- ถ้ำหลวงแม่ตูม (อุทยานแห่งชาติแม่โถ)
- ถ้ำหลวงแม่สาบ (อุทยานแห่งชาติขุนทน)
- น้ำตกแม่นาเปอะ (อุทยานแห่งชาติขุนทน)
- น้ำตกแม่แอบ
- บ่อน้ำอุ่น (อุทยานแห่งชาติขุนทน)
- ยอดดอยเวียงผา (อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา)
- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (น้ำตกป่าพลู)
- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (ม่อนล้าน)
- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (น้ำตกแม่หาด)
- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (น้ำพุช้อนโป่งเดือด)
แหล่งทางน้ำ
- ทะเลสาบดอยเต่า (ล่องแพ)
แหล่งธรณีวิทยา
- ถ้ำน้ำซุ้ม (อุทยานแห่งชาติออออบขาน)
- น้ำพุร้อนสันกำแพง
แหล่งในอุทยาน
- กิ่วแม่ปาน (ดอยอินทนนท์)
- ดอยหลวงเชียงดาว
- ดอยอ่างขาง
- ถ้ำเชียงดาว
- ถ้ำเมืองออน
- ถ้ำห้วยบอน
- น้ำตกตาดหมอกตาดเหมย
- น้ำตกผาหม่น
- น้ำตกมณฑาธาร
- น้ำตกแม่กลาง
- น้ำตกแม่กำปอง
- น้ำตกแม่เตี๊ยะ
- น้ำตกแม่สา
- น้ำตกศรีสังวาลย์ (อุทยานแห่งชาติผาแดง)
- น้ำตกหมอกฟ้า
- น้ำตกห้วยแก้ว
- น้ำตกห้วยตาด (อุทยานแห่งชาติขุนบาน)
- น้ำตกห้วยทรายขาว (อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา)
- น้ำพุร้อนกลางน้ำปิง ตำบลปิงโค้ง
- น้ำพุร้อนเทพพนม
- น้ำพุร้อนฝาง
- บ่อน้ำร้อนโป่งอาง (อุทยานแห่งชาติผาแดง)
- ปางช้างแม่แตง
- ปางช้างแม่วาง(จุดล่องแพ)
- ป่าดง ปงไหว
- ป่าพันปี สระมรกต
- โป่งเดือดป่าแป๋
- โป่งแยงแอ่งดอย
- ผาแดง (อุทยานแห่งชาติเชียงดาว)
- ผาวิ่งชู้
- แม่น้ำปิง(ล่องเรือชมทัศนียภาพ)
- แม่ฝาง (อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก)
- ยอดดอยอินทนนท์
- รุ่งอรุณน้ำพุร้อน
- ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ
- วนอุทยานน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี
- สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง (วัดถ้ำตอง)
- ห้วยตึงเฒ่า
- ออบหลวง
- อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (น้ำตกแม่ยะ)
- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (น้ำตกวชิรธาร)
- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (น้ำตกสิริภูมิ-สวนหลวงสิริภูมิ)
- อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
- อุทยานแห่งชาติแม่โถ
- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (น้ำตกม่อนหินไหล)
- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
- อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
- อุทยานแห่งชาติออบขาน
- อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อื่นๆ
- ถนนเชียงใหม่- ลำพูน ( ต้นยางใหญ่สองข้าง)
- ปางช้างแม่ตะมาน
- อ่างกาหลวง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- บ้านควายไทย
- บ้านจ๊างนัก
- บ้านใหม่สามัคคี( ชาวคะฉิ่น )
- หมู่บ้านขอบด้ง
- หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง
โบราณสถาน
- ชุมชนวัดเกตการาม
- พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
- พิพิธภัณฑ์วัดป่าตึง
- วัดกองกาน
- วัดกู่เต้า
- วัดช่างฆ้อง
- วัดบวกครกหลวง
- วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม
- วัดป่าแดด
- วัดพระธาตุดอยคำ
- วัดพระธาตุดอยน้อย
- วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
- วัดพระสิงห์วรวิหาร
- วัดพวกหงษ์
- วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)
- วัดอุปคุต
- วัดอุโมงค์
ว่าง
- ชุมชนดอยหลวงเชียงดาว
- บ้านแม่กำปอง
- พิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านดอยปุย
- โฮมสเตย์ชนเผ่าไทยใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม
วิถีชีวิต
- บ้านขุนกลาง
- บ้านหัตถกรรมต้นเปา
- วัดดอยแม่ปั๋ง
- หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
โบราณสถาน
- พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
- พิพิธภัณฑ์แมลงและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
ว่าง
- สวนสัตว์เชียงใหม่
- อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า โครงการพระราชดำริ
- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
แหล่งนันทนาการ
- โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
- ถนนคนเดินท่าแพ
- ฟาร์มจระเข้ไชยปราการ
- ไร่สตรอเบอรี่ อ.สะเมิง
- ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
- ศูนย์หัตถกรรม ไม้แกะสลักบ้านถวาย
- สวนบอนไซ ดอยอ่างขาง
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แหล่งเรียนรู้
- โครงการหลวงห้วยผักไผ่ (สวนกุหลาบหลวง)
- เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ปางช้างแม่สา
- พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่
- พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
- พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตีนตก
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
- สวนสนบ่อแก้ว (สถานีทดลองปลูกพรรณ ไม้บ่อแก้ว)
อื่นๆ
- ตลาดวโรรส
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น