ว่าง
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
แหล่งธรณีวิทยา
- บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
- โป่งน้ำร้อนป่าตึง
แหล่งนันทนาการ
- ถ้ำเสาหินพญานาค
แหล่งในอุทยาน
- จุดชมวิวและทะเลหมอกยะฟู
- จุดชมวิววนอุทยานภูชี้ฟ้า
- ดอยชมดาว (อุทยานแห่งชาติภูซาง)
- ดอยหัวแม่คำ
- ถ้ำผาโขง
- ถ้ำพระฤาษี
- ทัศนียภาพริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
- น้ำตกตาดหลวง
- น้ำตกห้วยแม่สัก
- น้ำพุร้อนห้วยหมากเลี่ยม
- บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
- วนอุทยานภูชี้ฟ้า
- วนอุทยานสันผาพญาไพร
- สถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยผาหม่น
- สบรวก (ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ)
- หาดเชียงราย
- อุทยานแห่งชาติขุนแจ
- อุทยานแห่งชาติดอยหลวง(น้ำตกปูแกง)
- อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (น้ำตกขุนกรณ์)
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (น้ำตกโป่งพระบาท)
อื่นๆ
- แก่งผาได
- จุดชมวิวดอยนางนอน
- ดอยช้าง
- ดอยผาตั้ง
- ดอยแม่สลอง
- ดอยวาวี
- น้ำตกขุนต้า
- น้ำตกตาดทอง
- น้ำพุร้อนทุ่งเทวี
- น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
- น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
- ป๋างควาย บ้านหนองแรด
- วัดถ้ำพระผางาม หรือ วัดถ้ำพระผาคอก
- สถูปดอยช้างมูบ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- กลุ่มสตรีทอผ้าไทลือบ้านศรีมงคล(กลุ่มสตรีศรีดอนชัย)
- บ้านเทอดไทย
- บ้านรวมมิตร
- บ้านหล่อชา(อาข่า)
- บ้านหาดไคร้
- หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโจ้ - จอป่าคา (อาข่า)
- หมู่บ้านอีก้อผาหมี
โบราณสถาน
- ดอยพระบาททุ่งก่อ
- พระธาตุจอมคีรี
- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
- พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
- พิพิธภัณฑ์อูบคำ
- วัดกลางเวียง
- วัดเจ็ดยอด
- วัดป่าสัก
- วัดพระแก้ว
- วัดพระเจ้าล้านทอง
- วัดพระธาตุจอมกิตติ
- วัดพระธาตุจอมจันทร์
- วัดพระธาตุจอมแจ้ง
- วัดพระธาตุดอยตุง
- วัดพระธาตุดอยเวา
- วัดพระธาตุผาเงา
- วัดพระสิงห์
- วัดร่องขุ่น
- วัดหัวเวียง
ว่าง
- บ้านโป่งน้ำร้อน
- บ้านร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)
- บ้านร่องปลายนา
- พระธาตุดอยจอมทอง
- ศูนย์ประสานงานผู้นำเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์ดอยแม่สลอง
- ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้าโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม(ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีชีวิต
- บ้านวาวี
- บ้านอีก้อกิ่วสะไต
อื่นๆ
- ดอยวาวี(หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ)
- พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
- สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำหลวง
- พุทธสถานถ้ำปุ่ม
- วัดถ้ำปลา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ไร่ชาฉุยฟง
- ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- วัดปงสนุก
- วัดป่าหมากหน่อ
- วัดผ้าขาวป้าน
- วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น