ว่าง
- จุดชมวิวและทะเลหมอกยะฟู
- ดอยชมดาว (อุทยานแห่งชาติภูซาง)
- ทัศนียภาพริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
- หาดเชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- จุดชมวิวดอยนางนอน
- จุดชมวิววนอุทยานภูชี้ฟ้า
- ดอยผาตั้ง
- ทะเลสาบเชียงแสน หรือ หนองบงคาย
- วนอุทยานพญาพิภักดิ์
- วนอุทยานภูชี้ฟ้า
- วนอุทยานสันผาพญาไพร
- สบรวก (ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ)
- อุทยานแห่งชาติขุนแจ
- อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง
- แก่งผาได
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำผาโขง
- ถ้ำเสาหินพญานาค
- ถ้ำหลวง
- พุทธสถานถ้ำปุ่ม
- วัดถ้ำปลา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกขุนกรณ์ (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก)
- น้ำตกขุนต้า
- น้ำตกตาดทอง
- น้ำตกตาดหลวง
- น้ำตกปูแกง (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)
- น้ำตกโป่งพระบาท (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก)
- น้ำตกห้วยแม่สัก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนทุ่งเทวี
- น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
- น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
- น้ำพุร้อนห้วยหมากเลี่ยม
- บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ
- บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
- โป่งน้ำร้อนป่าตึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- โครงการหลวงดอยสะโง้
- ป๋างควาย บ้านหนองแรด
- ไร่ชาฉุยฟง
- ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- สถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยผาหม่น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ดอยพระบาททุ่งก่อ
- ดอยวาวี (หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ)
- ถ้ำพระฤาษี
- พระตำหนักดอยตุง
- พระธาตุจอมคีรี
- พระธาตุดอยจอมทอง
- พระธาตุดอยปูเข้า (ภูเข้า)
- พระธาตุปูล้าน
- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
- พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
- พิพิธภัณฑ์อูบคำ
- เมืองโบราณเชียงแสน
- เมืองโบราณดงเวียงแก่น
- เมืองโบราณเวียงกาหลง
- วัดกลางเวียง
- วัดเจ็ดยอด
- วัดถ้ำพระผางาม หรือ วัดถ้ำพระผาคอก
- วัดปงสนุก
- วัดป่าสัก
- วัดป่าหมากหน่อ
- วัดผ้าขาวป้าน
- วัดพระแก้ว
- วัดพระเจ้าล้านทอง
- วัดพระธาตุจอมกิตติ
- วัดพระธาตุจอมจันทร์
- วัดพระธาตุจอมแจ้ง
- วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
- วัดพระธาตุดอยตุง
- วัดพระธาตุดอยเวา
- วัดพระธาตุผาเงา
- วัดพระสิงห์
- วัดร่องขุ่น
- วัดหัวเวียง
- สถูปดอยช้างมูบ
- หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
- อนุสรณ์สถานวีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ
- อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มสตรีทอผ้าไทลือบ้านศรีมงคล (กลุ่มสตรีศรีดอนชัย)
- เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
- ดอยช้าง
- ดอยแม่สลอง
- ดอยวาวี
- ดอยหัวแม่คำ
- ด่านพรมแดนแม่สาย
- บ้านเทอดไทย
- บ้านโป่งน้ำร้อน
- บ้านร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)
- บ้านรวมมิตร
- บ้านร่องปลายนา
- บ้านวาวี
- บ้านหล่อชา (อาข่า)
- บ้านหาดไคร้
- บ้านอีก้อกิ่วสะไต
- พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
- ศูนย์ทอผ้า ไทลื้อ บ้านหาดบ้าย
- ศูนย์ประสานงานผู้นำเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์ดอยแม่สลอง
- ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลจันจว้า โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยว
- สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโจ้ - จอป่าคา (อาข่า)
- หมู่บ้านอีก้อผาหมี
- อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น