ว่าง
- เขาดินสอ
- คลองบางเจริญ (ชมหิ่งห้อย)
- ล่องแพคลองพะโต๊ะ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำเขาพลู
- เนินสันทราย
- วนอุทยานเขาพาง
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะกุลา (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
- เกาะง่ามใหญ่ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
- เกาะเตียบ
- เกาะพิทักษ์
- เกาะมาตรา (อุทยานแห่งชาติหมู้เกาะชุมพร)
- เขามัทรี
- บ้านอ่าวคราม
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- เกาะทองหลาง (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
- เกาะมะพร้าว (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
- บ้านท้องตมใหญ่
- หาดทรายรี
- หาดทรายรีสวี
- หาดทุ่งวัวแล่น
- หาดภราดรภาพ
- หาดลกแพะ-ลกกำ
- หาดละแม
- หาดอรุโณทัย
- อ่าวทุ่งมะขาม (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
- อ่าวบ่อเมา (อ่าวบ่อมูล)
- อ่าวยายไอ๋
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำน้ำลอดเขาพลู
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- สุสานหอยล้านปี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกกะเปาะ
- น้ำตกคลองหรั่ง
- น้ำตกจำปูน
- น้ำตกทับช้าง (น้ำตกคลองเพรา)
- น้ำตกสันสีหมอก
- น้ำตกห้วยเหมือง
- น้ำตกเหวโหลม (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน)
- วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
ว่าง
- เขาเจ้าเมือง
- โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- บ้านคลองเรือ
- สวนนายดำ
- สวนสมุนไพรหมอพร
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- ถ้ำเขากระทิง
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
- เรือจำลองจักรีนฤเบศร
- วัดแก้วประเสริฐ
- วัดถ้ำขวัญเมือง
- วัดถ้ำเขาเกรียบ
- วัดถ้ำทิพย์ปรีดา
- วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)
- วัดพระธาตุมุจลินทร์
- วัดสามแก้ว
- วัดสุวรรณคูหาวารีวง (วัดถ้ำโพงพาง)
- ศาลกรมหลวงชุมพร บ้านหัวเขาถ่าน
- ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเรือรบหลวง
- ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร
- อนุสาวรีย์ยุวชนทหารครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- พระตำหนักพลับพลา รัชกาลที่ 5
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพร
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- Eco - Logic มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน
- บ้านเกาะพิทักษ์
- บ้านคลองเรือ
- บ้านท้องตมใหญ่
- โฮมสเตย์บ้านปากคลอง
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น