เชิงนิเวศ
- เนินสันทราย
โบราณสถาน
- ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร
ว่าง
- อุทยานแห่งชาติหมู้เกาะชุมพร (เกาะกุลา)
- อุทยานแห่งชาติหมู้เกาะชุมพร (เกาะง่ามใหญ่)
- อุทยานแห่งชาติหมู้เกาะชุมพร (เกาะมาตรา)
แหล่งทางน้ำ
- คลองบางเจริญ (ชมหิ่งห้อย)
- หาดทรายรี
- หาดภราดรภาพ
- อ่าวยายไอ๋
แหล่งในอุทยาน
- เกาะพิทักษ์
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ( น้ำตกเหวโหลม )
- เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำเขาพลู
- เขาดินสอ
- ถ้ำน้ำลอดเขาพลู
- น้ำตกกะเปาะ
- น้ำตกคลองหรั่ง
- น้ำตกจำปูน
- น้ำตกทับช้าง (น้ำตกคลองเพรา)
- น้ำตกสันสีหมอก
- น้ำตกห้วยเหมือง
- บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
- ล่องแพคลองพะโต๊ะ
- วนอุทยานเขาพาง
- วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
- สุสานหอยล้านปี
- หาดทรายรีสวี
- หาดทุ่งวัวแล่น
- หาดลกแพะ-ลกกำ
- หาดอรุโณทัย
- อ่าวบ่อเมา (อ่าว บ่อมูล)
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ( เกาะทองหลาง )
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ( เกาะมะพร้าว )
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ( อ่าวทุ่งมะขาม )
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะเตียบ
- เขามัทรี
- บ้านอ่าวคราม
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- บ้านท้องตมใหญ่
- หาดละแม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- บ้านคลองเรือ
- สวนนายดำ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- วัดแก้วประเสริฐ
- วัดสุวรรณคูหาวารีวง (วัดถ้ำโพงพาง)
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- พระตำหนักพลับพลา รัชกาลที่ 5
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- Eco - Logic มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น