ว่าง
- ร้านค้าชัยนาท CEO (ศูนย์รวมโอทอป)
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี
- วัดกรุณา
- วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
- วัดเขาท่าพระ
- วัดโตนดหลาย
- วัดทรงเสวย
- วัดท่านจั่น
- วัดเทพหิรัญย์
- วัดธรรมามูลวรวิหาร
- วัดธรรมิกาวาส
- วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (เขาพลอง)
- วัดปทุมธาราม (หนองบัว)
- วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข)
- วัดพระแก้ว
- วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
- วัดพระยาตาก
- วัดพระยาแพรก
- วัดพานิชวนาราม (วัดป่า)
- วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน)
- วัดโพธิ์ทอง
- วัดมหาธาตุ
- วัดวิจิตรังสิตาราม (วัดห้วยซุง)
- วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
- วัดสองพี่น้อง
- วัดสิงห์สถิต
- วัดอินทาราม (ตลุก)
- อนุสาวรีย์ขุนสรรค์
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- เขื่อนเจ้าพระยา
- เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
- ตลาดเจ้าพระยา (เจ้าพระยาแลนด์)
- ตลาดต้นน้ำท่าจีน
- สวนนกชัยนาท
- สวนน้ำอวกาศ (space water park) - สวนนกชัยนาท
- สวนลิง
- หนองระแหง
- อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฯ (สวนนกชัยนาท)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชัยนาทเซรามิค
- กลุ่มแม่บ้านแชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย
- วัดดอนตูมกมลาวาส
- วัดบ่อแร่
- วัดป่าเจ้าพระยา (โคกขาม)
- วัดสุวรรณโคตรมาราม (คลองมอญ)
- ศาลหลักเมือง
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- พิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) - (สวนนกชัยนาท)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาท (Planetarium) - สวนนกชัยนาท
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น