ว่าง
- เกาะปอดะ (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา (น้ำตกห้วยสะเก)
แหล่งทางน้ำ
- ถ้ำสระแก้ว
- หาดคลองนิน
- หาดนพรัตน์ธารา (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี)
- หาดอ่าวนาง
- อ่าวบากันเตียง
แหล่งธรณีวิทยา
- น้ำพุร้อนเค็ม
แหล่งในอุทยาน
- เกาะไม้ไผ่ (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี)
- เกาะรอกในและเกาะรอกนอก
- เกาะไหง
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประ-บางคราม
- เขากาโรส
- เขาขนาบน้ำ
- เขาพนมเบญจา
- ถ้ำคลัง
- ถ้ำลอด (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี)
- ถ้ำเสือเขาแก้ว อ่าวลูกธนู
- ถ้ำหนองทุ่งนา
- น้ำตกร้อนคลองท่อม
- น้ำตกห้วยโต้
- ป่าทุ่งเตียว
- ป่าพรุท่าปอมคลองสองน้ำ
- สระมรกต
- สุสานหอย 40 ล้านปี
- หมู่เกาะพีพี
- หมู่เกาะห้า (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา)
- หาดคลองโขง
- หาดคลองจาก
- หาดคลองดาว
- หาดคลองโตบ
- หาดป่าทุ่งทะเล
- หาดพระแอะ
- หาดไร่เลย์
- แหลมคอกวาง/หาดคอกวาง
- แหลมโตนด
- อ่าวท่าเลน
- อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา (น้ำตกห้วยเนียง)
- อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
- อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (ทะเลแหวก)
- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (อ่าวปิเละ)
- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (อ่าวมาหยา)
- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (อ่าวลิง)
- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (อ่าวโล๊ะซามะ)
- อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี(จุดชมวิวเขาหงอนนาค)
อื่นๆ
- เกาะบูบู
- เกาะศิวลึงค์
- เขาผาค้อม
- ถ้ำเขาไม้แก้ว
- ถ้ำผ้าม่าน
- ถ้ำพญานาค
- ถ้ำเสด็จ
- น้ำตกคลองแห้ง
- น้ำตกต้นหาร
- น้ำตกโตนเตียว
- น้ำตกหินเพิง
- น้ำผุดปรบมือ
- หาดคลองม่วง
- หาดทรายร้อน
- หาดทับแขก
- หาดอ่าวทึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่
- ชุมชนเมืองเก่า เกาะลันตา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คลองสระแก้ว
- วังธารทิพย์
- สวนน้ำมิ่งมิตร
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
- สวรรค์ชั้น 7 SEVEN HEAVEN
- อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ถนนคนเดินเมืองกระบี่
- ถนนวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม ตลาดนัดชุมชนกระบี่
- วัดแก้วโกรวราราม
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
- ลานปูดำ
 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น