ว่าง
- เขากาโรส
- เขาผาค้อม
- จุดชมวิวเขาหงอนนาค (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- ทะเลแหวก (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- น้ำผุดปรบมือ
- หาดทรายร้อน
- อ่าวท่าเลน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประ-บางคราม
- เขาขนาบน้ำ
- เขาพนมเบญจา
- คลองสระแก้ว
- ป่าทุ่งเตียว
- ป่าพรุท่าปอมคลองสองน้ำ
- วังธารทิพย์
- สระมรกต
- สวนน้ำมิ่งมิตร
- อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา (น้ำตกห้วยเนียง)
- อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
- อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
- เกาะบูบู
- เกาะปอดะ (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- เกาะไม้ไผ่ (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี)
- เกาะรอกในและเกาะรอกนอก
- เกาะศิวลึงค์
- เกาะไหง
- หมู่เกาะพีพี
- หมู่เกาะห้า (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด
- หาดคลองโขง
- หาดคลองจาก
- หาดคลองดาว
- หาดคลองโตบ
- หาดคลองนิน
- หาดคลองม่วง
- หาดทับแขก
- หาดนพรัตน์ธารา (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี)
- หาดป่าทุ่งทะเล
- หาดพระแอะ
- หาดไร่เลย์
- หาดอ่าวทึง
- หาดอ่าวนาง
- แหลมคอกวาง/หาดคอกวาง
- แหลมโตนด
- อ่าวบากันเตียง
- อ่าวปิเละ (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- อ่าวมาหยา (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- อ่าวลิง (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- อ่าวโล๊ะซามะ (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
- ถ้ำเขาไม้แก้ว
- ถ้ำคลัง
- ถ้ำผ้าม่าน
- ถ้ำพญานาค
- ถ้ำลอด (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี)
- ถ้ำสระแก้ว
- ถ้ำเสด็จ
- ถ้ำเสือเขาแก้ว อ่าวลูกธนู
- ถ้ำหนองทุ่งนา
- ถ้ำหมอเขียว
- ถ้ำหลังโรงเรียน
- ถํ้าอ่าวปากหมาก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน
- เขาเขียนในสระ
- สุสานหอย (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
- สุสานหอย 40 ล้านปี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก
- น้ำตกคลองแห้ง
- น้ำตกต้นหาร
- น้ำตกโตนเตียว
- น้ำตกร้อนคลองท่อม
- น้ำตกห้วยโต้
- น้ำตกห้วยสะเด (อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา)
- น้ำตกหินเพิง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำพุร้อน
- น้ำพุร้อนเค็ม
 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น