ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ค้นหาสถิติ
ปี* : 
ประเภท : 
จังหวัด* : 
ภาค : 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว : 

* สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
FusionCharts will load here!
ปี จังหวัด นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ
2016 กระบี่ 2,176,948 3,580,198
2016 กรุงเทพมหานคร 38,201,836 20,551,785
2016 กาญจนบุรี 7,669,058 419,402
2016 กาฬสินธุ์ 555,375 3,178
2016 กำแพงเพชร 680,884 21,528
2016 ขอนแก่น 4,722,816 71,302
2016 จันทบุรี 1,891,433 82,364
2016 ฉะเชิงเทรา 2,997,677 29,581
2016 ชลบุรี 7,586,942 8,388,991
2016 ชัยนาท 761,672 4,105
2016 ชัยภูมิ 1,499,701 8,633
2016 ชุมพร 1,256,512 108,483
2016 เชียงราย 2,635,864 578,433
2016 เชียงใหม่ 6,708,861 2,923,410
2016 ตรัง 1,295,309 184,923
2016 ตราด 1,502,208 489,067
2016 ตาก 1,966,815 39,728
2016 นครนายก 2,736,029 26,840
2016 นครปฐม 3,557,491 116,496
2016 นครพนม 937,653 78,969
2016 นครราชสีมา 8,215,918 148,705
2016 นครศรีธรรมราช 3,497,074 80,105
2016 นครสวรรค์ 1,661,843 39,099
2016 นนทบุรี 1,900,486 179,859
2016 นราธิวาส 245,128 402,266
2016 น่าน 492,993 92,601
2016 บึงกาฬ 559,983 6,352
2016 บุรีรัมย์ 1,509,986 34,728
2016 ปทุมธานี 1,340,848 547,336
2016 ประจวบคีรีขันธ์ 4,028,053 979,141
2016 ปราจีนบุรี 1,309,149 90,736
2016 ปัตตานี 254,641 2,289
2016 พระนครศรีอยุธยา 5,390,323 1,813,955
2016 พะเยา 569,735 24,442
2016 พังงา 1,252,867 3,226,954
2016 พัทลุง 1,492,009 15,055
2016 พิจิตร 823,211 5,397
2016 พิษณุโลก 2,886,362 207,450
2016 เพชรบุรี 5,563,700 484,668
2016 เพชรบูรณ์ 1,927,792 22,870
2016 แพร่ 719,908 63,386
2016 ภูเก็ต 3,845,532 9,495,697
2016 มหาสารคาม 807,298 11,119
2016 มุกดาหาร 1,725,299 168,460
2016 แม่ฮ่องสอน 631,875 201,452
2016 ยโสธร 510,157 12,688
2016 ยะลา 131,932 494,220
2016 ร้อยเอ็ด 966,540 6,585
2016 ระนอง 875,946 52,293
2016 ระยอง 6,432,333 506,807
2016 ราชบุรี 1,620,810 52,441
2016 ลพบุรี 3,155,230 17,812
2016 ลำปาง 822,534 82,098
2016 ลำพูน 1,034,273 47,432
2016 เลย 1,978,785 37,256
2016 ศรีสะเกษ 1,431,186 18,724
2016 สกลนคร 1,149,488 4,905
2016 สงขลา 4,160,814 2,504,410
2016 สตูล 1,216,070 156,900
2016 สมุทรปราการ 1,875,955 1,022,982
2016 สมุทรสงคราม 1,528,786 41,741
2016 สมุทรสาคร 1,440,180 3,968
2016 สระแก้ว 1,792,221 258,215
2016 สระบุรี 3,963,323 98,364
2016 สิงห์บุรี 507,400 2,683
2016 สุโขทัย 936,947 351,043
2016 สุพรรณบุรี 2,879,531 24,877
2016 สุราษฎร์ธานี 2,162,735 3,252,243
2016 สุรินทร์ 1,191,562 24,631
2016 หนองคาย 1,873,541 561,414
2016 หนองบัวลำภู 342,749 1,562
2016 อ่างทอง 688,728 28,686
2016 อำนาจเจริญ 271,763 7,946
2016 อุดรธานี 3,124,993 141,760
2016 อุตรดิตถ์ 1,003,636 8,455
2016 อุทัยธานี 675,176 5,919
2016 อุบลราชธานี 2,625,207 126,478