ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ค้นหาสถิติ
ปี* : 
ประเภท : 
จังหวัด* : 
ภาค : 
คลัสเตอร์ : 

* สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
FusionCharts will load here!
ปี จังหวัด นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ
2014 กระบี่ 1,952,598 2,782,619
2014 กรุงเทพมหานคร 32,830,273 18,142,499
2014 กาญจนบุรี 6,269,411 371,700
2014 กาฬสินธุ์ 532,268 3,057
2014 กำแพงเพชร 607,119 18,653
2014 ขอนแก่น 3,609,152 60,732
2014 จันทบุรี 1,626,262 74,537
2014 ฉะเชิงเทรา 2,766,377 27,626
2014 ชลบุรี 4,722,457 7,580,457
2014 ชัยนาท 520,029 3,024
2014 ชัยภูมิ 1,313,150 7,915
2014 ชุมพร 1,107,739 96,238
2014 เชียงราย 2,351,184 517,824
2014 เชียงใหม่ 6,064,177 2,601,325
2014 ตรัง 1,137,470 171,498
2014 ตราด 1,211,007 397,370
2014 ตาก 1,721,389 35,798
2014 นครนายก 2,414,166 24,336
2014 นครปฐม 2,915,611 100,820
2014 นครพนม 838,857 74,281
2014 นครราชสีมา 6,930,725 132,334
2014 นครศรีธรรมราช 3,033,126 58,770
2014 นครสวรรค์ 1,214,507 26,743
2014 นนทบุรี 1,583,985 146,900
2014 นราธิวาส 218,209 371,481
2014 น่าน 636,774 16,218
2014 บึงกาฬ 471,755 5,609
2014 บุรีรัมย์ 1,219,589 29,174
2014 ปทุมธานี 1,117,845 495,228
2014 ประจวบคีรีขันธ์ 3,730,557 930,437
2014 ปราจีนบุรี 1,204,931 88,176
2014 ปัตตานี 236,039 1,886
2014 พระนครศรีอยุธยา 4,902,774 1,795,787
2014 พะเยา 513,670 22,598
2014 พังงา 1,037,974 1,660,478
2014 พัทลุง 1,224,134 11,878
2014 พิจิตร 418,559 4,297
2014 พิษณุโลก 2,620,089 191,520
2014 เพชรบุรี 5,253,509 446,810
2014 เพชรบูรณ์ 1,823,978 21,843
2014 แพร่ 649,078 49,110
2014 ภูเก็ต 3,499,187 8,459,416
2014 มหาสารคาม 479,078 8,204
2014 มุกดาหาร 1,331,581 143,558
2014 แม่ฮ่องสอน 582,432 187,131
2014 ยโสธร 482,377 12,008
2014 ยะลา 122,740 466,913
2014 ร้อยเอ็ด 703,232 5,023
2014 ระนอง 763,058 45,857
2014 ระยอง 5,678,118 472,218
2014 ราชบุรี 1,270,364 41,933
2014 ลพบุรี 2,914,619 14,580
2014 ลำปาง 727,765 76,396
2014 ลำพูน 925,827 43,072
2014 เลย 1,548,723 33,228
2014 ศรีสะเกษ 1,347,651 17,701
2014 สกลนคร 1,076,447 4,747
2014 สงขลา 3,831,735 2,293,237
2014 สตูล 1,086,358 137,876
2014 สมุทรปราการ 1,513,750 836,590
2014 สมุทรสงคราม 1,255,314 33,108
2014 สมุทรสาคร 1,310,568 3,239
2014 สระแก้ว 1,468,247 223,505
2014 สระบุรี 3,578,036 93,816
2014 สิงห์บุรี 445,131 2,423
2014 สุโขทัย 856,673 320,434
2014 สุพรรณบุรี 2,168,158 19,928
2014 สุราษฎร์ธานี 1,891,644 2,940,868
2014 สุรินทร์ 1,042,450 22,242
2014 หนองคาย 1,841,582 526,981
2014 หนองบัวลำภู 327,649 1,394
2014 อ่างทอง 591,935 23,669
2014 อำนาจเจริญ 262,218 7,588
2014 อุดรธานี 2,936,149 137,738
2014 อุตรดิตถ์ 777,332 6,882
2014 อุทัยธานี 475,130 4,593
2014 อุบลราชธานี 2,467,387 118,981