ภาค:
คลัสเตอร์:
ประเภท:
ประเภทย่อย:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
Keyword:
  ค้นหา

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง

จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

จังหวัดน่าน

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง

จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์

จังหวัดนครราชสีมา

ค่ายไร่ดักแด้โดโด้

จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ (เมืองปาน-แจ้ห่ม)

จังหวัดลำปาง

โครงการฟาร์มตัวอย่าง หนองระหารจีน

จังหวัดอ่างทอง

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สีบัวทอง

จังหวัดอ่างทอง

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

จังหวัดปัตตานี

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระราชินีฯ บ้านจาเราะบูโงะ

จังหวัดยะลา

โครงการหลวงดอยสะโง้

จังหวัดเชียงราย

โครงการหลวงแม่ลาน้อย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการหลวงห้วยผักไผ่ (สวนกุหลาบหลวง)

จังหวัดเชียงใหม่

จุดท่องเที่ยวการปลูกผักบัวบก บ้านวังยาง

จังหวัดอุบลราชธานี

ดอยอ่างขาง

จังหวัดเชียงใหม่

ตลาดโสกหินขาว

จังหวัดกาฬสินธุ์

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาบายศรี

จังหวัดจันทบุรี

บางกอกฟาร์ม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บ้านคลองเรือ

จังหวัดชุมพร

บ้านซับไทรทองโฮมสเตย์

จังหวัดนครราชสีมา

บ้านผาเจริญ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บึงลำควง

จังหวัดสุพรรณบุรี

ป๋างควาย บ้านหนองแรด

จังหวัดเชียงราย

ฟาร์มโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ (โครงการกำลังใจในพระดำริฯ)

จังหวัดตราด

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

จังหวัดสระแก้ว

ไร่ บี เอ็น

จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่คุณมน (เกษตรท่องเที่ยว)

จังหวัดกาญจนบุรี

ไร่จิม ทอมสัน

จังหวัดนครราชสีมา

ไร่ชาฉุยฟง

จังหวัดเชียงราย

ไร่ตองทรัพย์

จังหวัดศรีสะเกษ

ไร่ยานา

จังหวัดสระบุรี

ไร่องุ่นดงเจริญ

จังหวัดพิจิตร

วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวเนอรี่

จังหวัดนครราชสีมา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้องวัลเลย์

จังหวัดระนอง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี

จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเรือ

จังหวัดเลย

ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

จังหวัดพะเยา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตีนตก

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาชาวเขา บ้านพระบาทห้วยต้ม

จังหวัดลำพูน

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

จังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคำปลาหลาย

จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

จังหวัดแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่

จังหวัดกระบี่

ศูนย์วิชาการด้านพืช (ดอยมูเซอ)

จังหวัดตาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน

จังหวัดน่าน

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

จังหวัดเชียงใหม่

สถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยผาหม่น

จังหวัดเชียงราย

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ธวัชบุรี

จังหวัดร้อยเอ็ด

สวนเกษตรเชิงสุขภาพ

จังหวัดระนอง

สวนควนข้อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง

จังหวัดสตูล

สวนเฉลิมหล้า

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สวนนกพังงา

จังหวัดพังงา

สวนนพรัตน์ (ดาบนวย) สวนผลไม้ในตำบลดงละคร

จังหวัดนครนายก

สวนนายดำ

จังหวัดชุมพร

สวนป่าเขาฉกรรจ์ (โครงการสวนป่าเขาฉกรรจ์)

จังหวัดสระแก้ว

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ

จังหวัดพิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

จังหวัดราชบุรี

สวนไพบูลย์

จังหวัดระยอง

สวนเฟิร์น ตะนาวะสี

จังหวัดอ่างทอง

สวนเมล่อน อินทร์โตฟาร์ม

จังหวัดอ่างทอง

สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

จังหวัดลำพูน

สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้

จังหวัดนครสวรรค์

สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สวนลุงไกร (แปลงปลูกผักสลัดเมืองหนาว)

จังหวัดนครราชสีมา

สวนศรียา (ลุงไสว ศรียา)

จังหวัดนครนายก

สวนสนบ่อแก้ว (สถานีทดลองปลูกพรรณ ไม้บ่อแก้ว)

จังหวัดเชียงใหม่

สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จังหวัดเพชรบุรี

สวนสมุนไพรหมอพร

จังหวัดชุมพร

สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์

สวนสุภัทราแลนด์

จังหวัดระยอง

สวนแสนไชย

จังหวัดลำพูน

สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด

จังหวัดสกลนคร

สหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลำพูน

จังหวัดลำพูน

สะพานแขวนวัดเขาพัง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเกาะช้าง

จังหวัดตราด

หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเป้า

จังหวัดมุกดาหาร

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก

จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

จังหวัดปราจีนบุรี

หมู่บ้านหุบกะพง

จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งการเรียนรู้อาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผ่าบ่าวสาว

จังหวัดเลย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าแม่ละเมา

จังหวัดตาก

แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงเกษตร ต.ศาลายา ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์

จังหวัดนครปฐม

อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ

จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่างเก็บน้ำเขางวงช้าง

จังหวัดระยอง

อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (โครงการพระราชดำริ)

จังหวัดน่าน

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก

จังหวัดมหาสารคาม

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุน

จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด

จังหวัดตาก

อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ (อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)

จังหวัดมุกดาหาร

อุดรฟลาวเวอร์ เมล่อนฟาร์ม

จังหวัดอุดรธานี

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น