ภาค:
คลัสเตอร์:
ประเภท:
ประเภทย่อย:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
Keyword:
  ค้นหา

Eco - Logic มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

จังหวัดชุมพร

JJ GRENEE

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ

จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม

จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)

จังหวัดมหาสารคาม

กู่สันตรัตน์

จังหวัดมหาสารคาม

ขัวมุงท่าสิงห์

จังหวัดลำพูน

ครัวหลังสวน

จังหวัดร้อยเอ็ด

คุ้มเจ้ายอดเรือน

จังหวัดลำพูน

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้

จังหวัดมหาสารคาม

จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า อ.เมือง จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย

จุดชมวิวแม่น้ำแม่กลอง (โรงเจฮกซิ่วตั๊ว)

จังหวัดกาญจนบุรี

เจดีย์เขาพลอยแหวน

จังหวัดจันทบุรี

เจดีย์มหามงคลบัว

จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์วัดสิริสาลวัน

จังหวัดหนองบัวลำภู

เจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ วิหารแดนสุขาวดี

จังหวัดนครสวรรค์

ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว

จังหวัดชลบุรี

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย (รีสอร์ทชุมชนบ้านบากันเคย)

จังหวัดสตูล

ชุมชนบ้านช้างทูน

จังหวัดตราด

ชุมชนบ้านพร้าว (ข้าวหลามป้าบาง)

จังหวัดสระแก้ว

ชุมชนโบราณวัดเกาะ

จังหวัดเพชรบุรี

ซอยบิณฑบาตร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตลาดต้นตาล

จังหวัดขอนแก่น

ตลาดต้องชมริมยม

จังหวัดสุโขทัย

ตลาดบ้านแป้ง

จังหวัดสิงห์บุรี

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดปิ่นโต

จังหวัดพัทลุง

ตลาดราตรี มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ตำหนักพระสังฆราช (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

ถนน 3 วัฒนธรรม

จังหวัดภูเก็ต

ถนนคนเดินเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่

ถนนวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา

จังหวัดสงขลา

ถนนวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม ตลาดนัดชุมชนกระบี่

จังหวัดกระบี่

ท่าน้ำสมุทรสงคราม ท่าเรือแสงวณิช

จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ามหาราช

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ท่าเรือขลุง

จังหวัดจันทบุรี

ท้าวมหาพรหม

จังหวัดสงขลา

ธรรมะชาติผ้าทอมือ

จังหวัดสระแก้ว

บ้านโบราณของ ?องเลื่อน หรือ เตรื่อง โสรินทร์?

จังหวัดสกลนคร

บึงสีไฟ (งานประเพณีเข้าพรรษา และถวายเทียน)

จังหวัดพิจิตร

ผ้าไหมบ้านเขว้า

จังหวัดชัยภูมิ

พรหมวิหารเจดีย์

จังหวัดหนองบัวลำภู

พระธาตุดินแทน

จังหวัดเลย

พระธาตุนางเพ็ญ

จังหวัดอุดรธานี

พระธาตุโนนสาวเอ้

จังหวัดกาฬสินธุ์

พระนอน วัดแหลมพ้อ

จังหวัดสงขลา

พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสึลมมหาเถรานุสรณ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

พระพิฆเนศพันปี วัดโคกเจริญสุข

จังหวัดสระแก้ว

พระพุทธบาทตะแคง

จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม

จังหวัดสุพรรณบุรี

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส)

จังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง

จังหวัดลำพูน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

จังหวัดมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย

จังหวัดเลย

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคบาลบ้านค่าย

จังหวัดสิงห์บุรี

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

จังหวัดเชียงใหม่

พุทธสถานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

จังหวัดหนองคาย

พุทธอุทยานนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

พุทธอุทยานเพบุระ

จังหวัดเพชรบูรณ์

พุทธอุทยานวัดชากใหญ่

จังหวัดจันทบุรี

ฟาร์มกวาง นานาเดียร์

จังหวัดนครนายก

มหาวิหารหอพระไตรปิฎกหินอ่อน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

มัสยิดกุฎีช่อฟ้า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มัสยิดดำรงอิสลาม

จังหวัดสมุทรสงคราม

มัสยิดตะเกี่ยโยคิณราชมิสจินจาสยาม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมืองฟ้าแดดสงยาง (พระพุทธรูป)

จังหวัดกาฬสินธุ์

ยอดพิมาน ริเว่อร์วอล์ค (ท่ายอดพิมาน)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ย่านตลาดล่าง

จังหวัดจันทบุรี

แยกไกรสรราชสีห์

จังหวัดสิงห์บุรี

รอยพระพุทธบาท ภูพานคำ

จังหวัดขอนแก่น

โรงเจไซทีฮุกตึ๋ง

จังหวัดพิษณุโลก

โรงสีแดง (หับ โห๋ หิ่น)

จังหวัดสงขลา

ลานกิจกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ)

จังหวัดสุโขทัย

วัดกลาง (พระอารมหลวง)

จังหวัดบุรีรัมย์

วัดกลางกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม

วัดกลางคลองสาม

จังหวัดปทุมธานี

วัดกลางทุ่ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดกลางน้ำปลีก

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดกล้าชอุ่ม

จังหวัดปทุมธานี

วัดกุดชมภู

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดกู่แก้วรัตนาราม

จังหวัดอุดรธานี

วัดเกตการาม

จังหวัดเชียงใหม่

วัดเก่าประสุข

จังหวัดนครราชสีมา

วัดแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

วัดแก้วโกรวราราม

จังหวัดกระบี่

วัดแก้วฟ้า

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดไก่เตียพฤฒาราม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเขากอบ

จังหวัดตรัง

วัดเขาตาเงาะอุดมพร

จังหวัดชัยภูมิ

วัดเขายายชุม

จังหวัดระยอง

วัดเขาสนามชัย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดเขาสำเภาทอง

จังหวัดระยอง

วัดเขาใหญ่

จังหวัดสุโขทัย

วัดคงคา

จังหวัดนนทบุรี

วัดคลองขุดเล็ก

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดคล้องช้าง

จังหวัดพิษณุโลก

วัดโคกเกตุบุญญศิริ

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดโคกสะพานขาว

จังหวัดสระแก้ว

วัดจันทราวาส (วัดมันตะเล)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดเจดีย์กลม

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดเจดีย์เก้ายอด

จังหวัดสุโขทัย

วัดเจริญวราราม (วัดน้อย)

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดเจ้าจันทร์

จังหวัดสุโขทัย

วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดชีประเสริฐ

จังหวัดเพชรบุรี

วัดเชตวัน

จังหวัดลำปาง

วัดเชียงราย

จังหวัดลำปาง

วัดไชยสงคราม

จังหวัดอ่างทอง

วัดดงลาน

จังหวัดแพร่

วัดดอนหวาย

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดดาวดึงษ์

จังหวัดปทุมธานี

วัดต้นตาล

จังหวัดสระบุรี

วัดตลาดสำรองพันธาราม

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดตะแบก

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดตาขัน

จังหวัดระยอง

วัดตำหรุ

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดตึกราชา

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดไตรภูมิ

จังหวัดบึงกาฬ

วัดถ้ำผากลอง

จังหวัดเลย

วัดถ้ำผาแด่น

จังหวัดสกลนคร

วัดท่างาม

จังหวัดพิษณุโลก

วัดท่าบันเทิงธรรม

จังหวัดนนทบุรี

วัดท้ายหาด

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดท่าหลวง

จังหวัดพิจิตร

วัดท่าอาจใหม่

จังหวัดตาก

วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ

จังหวัดยโสธร

วัดเทกส์ธรรมนาวา

จังหวัดพังงา

วัดเทพมงคล

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดเทพสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

วัดไทย

จังหวัดหนองคาย

วัดธรรมจริยาภิรมย์

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

วัดนางตะเคียน

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดนางในธัมมิการาม

จังหวัดอ่างทอง

วัดนางยาง

จังหวัดเพชรบุรี

วัดนาทวี

จังหวัดสงขลา

วัดนาบุญ

จังหวัดปทุมธานี

วัดนิโครธ

จังหวัดลพบุรี

วัดเนินพระ

จังหวัดระยอง

วัดบางกะจะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดบางคาง

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดบางประมุง

จังหวัดนครสวรรค์

วัดบ้านเก่าบ่อ

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดบ้านฉาง

จังหวัดระยอง

วัดบ้านแซ่

จังหวัดพิษณุโลก

วัดบ้านป่า

จังหวัดพิษณุโลก

วัดบ้านเพชร

จังหวัดอ่างทอง

วัดบ้านโพนงอย

จังหวัดยโสธร

วัดบ้านเหล่ากุด

จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบึงกระดาน

จังหวัดพิษณุโลก

วัดบุญนาครักขิตาราม

จังหวัดนครนายก

วัดโบสถ์

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดปรางค์กู่เทพอินทร์แปลงฆ้องชัย

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดปราสาทเยอเหนือ

จังหวัดศรีสะเกษ

วัดป้อม

จังหวัดเพชรบุรี

วัดปากบาง

จังหวัดสระบุรี

วัดป่ากุงโพธิสาร

จังหวัดมหาสารคาม

วัดป่าเขาน้อย

จังหวัดบุรีรัมย์

วัดป่าโคกใหญ่

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดปางล้อ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดป่าดาราภิรมย์

จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าธรรมโสภณ

จังหวัดลพบุรี

วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

จังหวัดน่าน

วัดป่าพุทธคุณ

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดป่าภูผาสูง

จังหวัดนครราชสีมา

วัดป่ามะไฟ

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดป่ามืดใน

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดป่ารวก

จังหวัดลำปาง

วัดปาลิไลยก์

จังหวัดพัทลุง

วัดป่าศรีคุณาราม

จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าศรีมงคล

จังหวัดศรีสะเกษ

วัดป่าสว่างบุญ

จังหวัดสระบุรี

วัดป่าสามัคคีธรรม

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดป่าหนองหล่ม

จังหวัดสระแก้ว

วัดป่าเหียง

จังหวัดลำพูน

วัดไผ่เหลือง

จังหวัดนนทบุรี

วัดพรหมจริยาวาส

จังหวัดนครสวรรค์

วัดพรหมเทพาวาส

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพระเงิบ

จังหวัดนนทบุรี

วัดพระธาตุจอมกิตติ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุจอมแจ้ง (วัดจอมแจ้ง)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยหัวฝาย

จังหวัดตาก

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดพระพุทธบาทชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดพระพุทธบาทภูแฝด

จังหวัดชัยภูมิ

วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย

จังหวัดสกลนคร

วัดพลับ

จังหวัดจันทบุรี

วัดพะเยาว์

จังหวัดสระบุรี

วัดพิกุลเงิน

จังหวัดนนทบุรี

วัดพุทธวาส

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดเพชรพลี

จังหวัดเพชรบุรี

วัดโพธิ์แก้วนพคุณ

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดโพธิ์ทองสันติธรรม

จังหวัดอุดรธานี

วัดโพธิ์ศรี

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดฟุ้งประชาธรรมมาราม (ดอนราว)

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดภูเขาแก้ว

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดมณีวงศ์

จังหวัดนครนายก

วัดมณีศรีมหาธาตุ

จังหวัดพังงา

วัดม่วงชุม

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดมหาธาตุ

จังหวัดพิจิตร

วัดมะม่วงงาม

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดยายตา

จังหวัดสุโขทัย

วัดร้องกวาง

จังหวัดแพร่

วัดรอยพระพุทธบาท ภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

วัดรัตนชัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดรามรณรงค์

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดราษฎร์นิยมธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดราษฎร์บำรุง

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดโรงช้าง

จังหวัดพิจิตร

วัดไร่ไทรทอง (ทัศนียภาพริมคลองอ้อมใหญ่และคลองสุนัขหอน)

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดวัง

จังหวัดพัทลุง

วัดศรีคูณเมือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดศรีจันทาราม

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดศรีดอนชัย (วัดหลวงสะหรี๋บัวบาน)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดศรีธรรมมาราม

จังหวัดยโสธร

วัดศรีธาตุบ้านสิงห์

จังหวัดยโสธร

วัดศรีบึงบูรพ์

จังหวัดศรีสะเกษ

วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

จังหวัดเลย

วัดศรีเมือง

จังหวัดนครนายก

วัดศรีสระแก้ว

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดศรีสุพรรณ

จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีอุทุมพร

จังหวัดนครสวรรค์

วัดศาลาแดง

จังหวัดสระบุรี

วัดศีลขันธาราม

จังหวัดอ่างทอง

วัดสนามพรหมณ์

จังหวัดเพชรบุรี

วัดส้มเกลี้ยง

จังหวัดนนทบุรี

วัดสมุหประดิษฐาราม

จังหวัดสระบุรี

วัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

วัดสร่างโศก

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดสวนแก้วอุทยาน

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดสว่างอารมณ์

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดสะแก

จังหวัดนนทบุรี

วัดสังวรพิมลไพบูลย์

จังหวัดนนทบุรี

วัดสันติวิเศษสุข (เจ้าเงาะ)

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดสามัคคียาราม

จังหวัดปทุมธานี

วัดสิงหล

จังหวัดลพบุรี

วัดสิริเขตคีรี

จังหวัดสุโขทัย

วัดสุขไพรวัน

จังหวัดระยอง

วัดสุทธาวาส

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดสุวรรณศิริ

จังหวัดนครนายก

วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดแสงธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดแสวงสามัคคีธรรม

จังหวัดปทุมธานี

วัดแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

วัดโสภาราม

จังหวัดสุโขทัย

วัดหนองกะบอก

จังหวัดระยอง

วัดหนองเงือก

จังหวัดลำพูน

วัดหนองเต่า

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดหนองทองทราย

จังหวัดนครนายก

วัดหนองโว้ง (พระอารามหลวง)

จังหวัดสุโขทัย

วัดหมูเปิ้ง

จังหวัดลำพูน

วัดหลวงพ่อย้อย

จังหวัดสระบุรี

วัดหลักสองราษฏร์บำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดห้วงหิน

จังหวัดระยอง

วัดห้วยเจริญ

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดหัวโขน

จังหวัดสุโขทัย

วัดหัวเวียนรังษี

จังหวัดนครพนม

วัดหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดอรัญญิกาวาส

จังหวัดอ่างทอง

วัดอัยยิการาม

จังหวัดปทุมธานี

วัดอินทขีลสะดือเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

วัดเอนกดิษฐาราม

จังหวัดนนทบุรี

วิถีชีวิตตลาดริมน้ำบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

วิถีชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก (หลังวัดหลักสี)

จังหวัดสมุทรสาคร

วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่าไทกะเลิง

จังหวัดมุกดาหาร

วิหารเจียวเยี่ยงไท้ (เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)

จังหวัดสมุทรสงคราม

วิหารพระพุทธชินราช (หลวงพ่อโสธร)

จังหวัดปทุมธานี

ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย

จังหวัดจันทบุรี

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเอี๊ยกง

จังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลเจ้าพ่อจอมทอง

จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ

จังหวัดตาก

ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)

จังหวัดนครปฐม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบุรี หลังเก่า

จังหวัดเพชรบุรี

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย

จังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเจ้าหลวงเตี่ย

จังหวัดระยอง

ศาลปู่พญานาค

จังหวัดมุกดาหาร

ศาลพ่อปู่ขุนเณร

จังหวัดพิษณุโลก

ศาลหลักเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

ศาลหลักเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

ศาลหลักเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพญาบังสา

จังหวัดสตูล

ศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีน

จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานปฏิบัติธรรมสวนแก้ว

จังหวัดราชบุรี

สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม

จังหวัดนครพนม

สวนธรรมภูสมะ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สวนนกวัดสันทรีย์

จังหวัดปราจีนบุรี

สวนป่าเวฬุวัน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

สวนพุทธมณฑลโคราช

จังหวัดนครราชสีมา

สวนมิ่งเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ

สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

สะพานท่าสรง และทัศนียภาพริมแม่น้ำเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

สังเวชนียสถานตำบลตรัสรู้ (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

สังเวชนียสถานตำบลปฐมนิเทศนา (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

สังเวชนียสถานตำบลประสูติ (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

สังเวชนียสถานตำบลปรินิพพาน (พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

จังหวัดนครปฐม

สัพพสังวรเจดีย์

จังหวัดหนองบัวลำภู

สิม (วัดมัชฌิมาวาส)

จังหวัดมุกดาหาร

สิมไม้ วัดเจริญทรงธรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู

เสาหลักเมืองน่าน (วัดมิ่งเมือง)

จังหวัดน่าน

หมู่บ้านสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

จังหวัดอุตรดิตถ์

หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายดอนหลวง

จังหวัดลำพูน

หลวงพ่อพระเสี่ยง

จังหวัดหนองคาย

หลวงพ่อหยกขาว

จังหวัดสระแก้ว

หลวงพ่อใหญ่

จังหวัดขอนแก่น

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

จังหวัดนครพนม

หอนาฬิกา 3 วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

หอนาฬิกาบรรหาร แจ่มใส (อำเภอเมือง)

จังหวัดสุพรรณบุรี

หอนาฬิกาเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

หอปูมละกอน

จังหวัดลำปาง

หอพระบาง วัดมหาชัย

จังหวัดหนองบัวลำภู

แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์)

จังหวัดอุดรธานี

แหลมงอบ

จังหวัดตราด

อนุสาวรีย์พระพรหมมังคลาจารย์

จังหวัดพัทลุง

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

จังหวัดสกลนคร

อุทยานพระพิฆเนศ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โฮมสเตย์บ้านท่าข้าม

จังหวัดสิงห์บุรี

โฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า

จังหวัดอำนาจเจริญ

 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น