ภาค:
คลัสเตอร์:
ประเภท:
ประเภทย่อย:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
Keyword:
  ค้นหา

เขาวังเนียง

จังหวัดพัทลุง

เขาอกเมรี-ถ้ำนาค

จังหวัดพังงา

ถ้ำกระแซ

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำแก้ว (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำแก้วโกมล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำแก้วสุรกานต์ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำขมิ้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำขี้ค้างคาว

จังหวัดพังงา

ถ้ำขุนศรี (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)

จังหวัดศรีสะเกษ

ถ้ำเขาฆ้องชัย

จังหวัดอุทัยธานี

ถ้ำเขาเจ็ดยอด

จังหวัดตรัง

ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง

จังหวัดชลบุรี

ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด

จังหวัดชลบุรี

ถ้ำเขาช้างหาย

จังหวัดตรัง

ถ้ำเขาติง

จังหวัดตรัง

ถ้ำเขาเตาหม้อ

จังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำเขาบิน

จังหวัดราชบุรี

ถ้ำเขามะกา

จังหวัดสระแก้ว

ถ้ำเขาไม้แก้ว

จังหวัดกระบี่

ถ้ำเขาย้อย

จังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำเขาวง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)

จังหวัดจันทบุรี

ถ้ำเขาวังทอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำเขาหลวง

จังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำเขาอีโก้

จังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำคลัง

จังหวัดกระบี่

ถ้ำค้างคาวบ้านปฏิรูป

จังหวัดสระบุรี

ถ้ำค้างคาววัดเขาช่องพราน

จังหวัดราชบุรี

ถ้ำค้างคาว

จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำคีรีวงศ์

จังหวัดสตูล

ถ้ำจระเข้

จังหวัดสตูล

ถ้ำจอมพล

จังหวัดราชบุรี

ถ้ำจัน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่)

จังหวัดอุตรดิตถ์

ถ้ำจันได

จังหวัดหนองบัวลำภู

ถ้ำเจ็ดคต

จังหวัดสตูล

ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์

จังหวัดพังงา

ถ้ำเจ้าราม (ถ้ำพระราม)

จังหวัดสุโขทัย

ถ้ำชาละวัน

จังหวัดพิจิตร

ถ้ำเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่

ถ้ำดาวเขาแก้ว

จังหวัดสระบุรี

ถ้ำดาวดึงส์

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว

จังหวัดพิษณุโลก

ถ้ำตลอด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำตะโค๊ะบิ (วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ)

จังหวัดตาก

ถ้ำตะเพินเงิน (อุทยานแห่งชาติพุเตย)

จังหวัดสุพรรณบุรี

ถ้ำตาด้วง

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำไทร (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช)

จังหวัดตาก

ถ้ำธาราวสันต์

จังหวัดสุโขทัย

ถ้ำนกนางแอ่น (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ

จังหวัดสระแก้ว

ถ้ำน้ำซุ้ม (อุทยานแห่งชาติออออบขาน)

จังหวัดเชียงใหม่

ถ้ำน้ำทะลุ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำน้ำบ่อผี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำน้ำลอด (วนอุทยานถ้ำเขาวง)

จังหวัดอุทัยธานี

ถ้ำน้ำลอดเขาพลู

จังหวัดชุมพร

ถ้ำน้ำลอดเขาวง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำน้ำลอด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำน้ำลอด

จังหวัดระนอง

ถ้ำบ่อทิพย์

จังหวัดน่าน

ถ้ำประกายเพชร

จังหวัดระนอง

ถ้ำปางคาม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำปู่หลุบ

จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำเปลือกหอย

จังหวัดพังงา

ถ้ำผากรอง (ถ้ำจันทร์ผา)

จังหวัดแพร่

ถ้ำผากลอง

จังหวัดแพร่

ถ้ำผาโขง

จังหวัดเชียงราย

ถ้ำผาฆ้อง

จังหวัดน่าน

ถ้ำผางาม (อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน)

จังหวัดลำปาง

ถ้ำผาเจ้า (ถ้ำผางาม)

จังหวัดแพร่

ถ้ำผาเจาะ

จังหวัดหนองบัวลำภู

ถ้ำผาแดง, ถ้ำน้ำลอด (อุทยานแห่งชาติภูซาง)

จังหวัดพะเยา

ถ้ำผาแดง

จังหวัดพะเยา

ถ้ำผานางคอย

จังหวัดแพร่

ถ้ำผาผึ้ง

จังหวัดน่าน

ถ้ำผาเผือก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำผามอญ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำผ้าม่าน

จังหวัดกระบี่

ถ้ำผายาหรือถ้ำค้างคาว

จังหวัดเลย

ถ้ำผาหงษ์จุดชมพระอาทิตย์ตก

จังหวัดเพชรบูรณ์

ถ้ำผาหลัก

จังหวัดน่าน

ถ้ำฝ่ามือแดง (อุทยานแห่งชาติภูเวียง)

จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำฝ่ามือแดง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ถ้ำฝ่ามือแดง

จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำฝ่ามือแดง

จังหวัดมุกดาหาร

ถ้ำพญานาคราช (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)

จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำพญานาคราช

จังหวัดพังงา

ถ้ำพญานาคราช

จังหวัดเลย

ถ้ำพญานาค

จังหวัดกระบี่

ถ้ำพระ - ถ้ำเสือ

จังหวัดอุบลราชธานี

ถ้ำพระ หรือ ถ้ำภูหมาไน (อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ)

จังหวัดอุบลราชธานี

ถ้ำพระขยางค์หรือถ้ำขาหยั่ง

จังหวัดระนอง

ถ้ำพระด่านแร้ง (อุทยานแห่งชาติภูผายล)

จังหวัดสกลนคร

ถ้ำพระถ้ำเซียน

จังหวัดกาฬสินธุ์

ถ้ำพระธาตุ (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเอราวัณที่ 1)

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม (ถ้ำบ่อปลา)

จังหวัดสระบุรี

ถ้ำพระโพธิสัตว์

จังหวัดสระบุรี

ถ้ำพระแม่ย่า (อุทยานแห่งชาติรามคำแหง)

จังหวัดสุโขทัย

ถ้ำพระยานคร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำพุพระ (ถ้ำขุนแผน)

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำพุหวาย (วนอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาวง)

จังหวัดอุทัยธานี

ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

จังหวัดสระแก้ว

ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

จังหวัดสระแก้ว

ถ้ำภูตาหลอ

จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำภูผาเพชร

จังหวัดสตูล

ถ้ำมรกต (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)

จังหวัดตรัง

ถ้ำมัจฉาปลาวน (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)

จังหวัดพัทลุง

ถ้ำมาลัย

จังหวัดพัทลุง

ถ้ำเมืองแพม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำเมืองออน

จังหวัดเชียงใหม่

ถ้ำแม่ละนา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำแม่ลางจันทร์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำแม่อุสุ (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)

จังหวัดตาก

ถ้ำยางวี (อุทยานแห่งชาติแม่ปิง)

จังหวัดลำพูน

ถ้ำโยคี

จังหวัดตาก

ถ้ำรื่นเทพนิมิตร (ถ้ำตาปู่)

จังหวัดพัทลุง

ถ้ำรูนกสัก

จังหวัดสงขลา

ถ้ำฤาษีสวรรค์และถ้ำลูกเสือ

จังหวัดพังงา

ถ้ำลอด (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี)

จังหวัดกระบี่

ถ้ำลอดปูยู

จังหวัดสตูล

ถ้ำลอด

จังหวัดพังงา

ถ้ำลอด

จังหวัดพิษณุโลก

ถ้ำละว้า

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำลับแล (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)

จังหวัดนครปฐม

ถ้ำลายแทง (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)

จังหวัดขอนแก่น

ถ้ำเลเขากอบ

จังหวัดตรัง

ถ้ำเลสเตโกดอน

จังหวัดสตูล

ถ้ำวังบาดาล

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำวัวแดง

จังหวัดอุตรดิตถ์

ถ้ำศรีเกษร

จังหวัดสงขลา

ถ้ำศรีโสภณ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำสมบัติ

จังหวัดเพชรบูรณ์

ถ้ำสระแก้ว

จังหวัดกระบี่

ถ้ำสาริกา

จังหวัดนครนายก

ถ้ำสำเภาทอง

จังหวัดยะลา

ถ้ำสินชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

ถ้ำสุรินทร์

จังหวัดตรัง

ถ้ำเสด็จ

จังหวัดกระบี่

ถ้ำเสรีไทย

จังหวัดแพร่

ถ้ำเสาหิน (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)

จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ำเสาหินพญานาค

จังหวัดเชียงราย

ถ้ำเสือเขาแก้ว อ่าวลูกธนู

จังหวัดกระบี่

ถ้ำหงส์ (อุทยานแห่งชาติเขานัน)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำหงส์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำหนองทุ่งนา

จังหวัดกระบี่

ถ้ำหนัดไดหรือถ้ำค้างคาว

จังหวัดระนอง

ถ้ำหมอเขียว

จังหวัดกระบี่

ถ้ำหลวงผาเวียง

จังหวัดลำพูน

ถ้ำหลวงแม่ตูม (อุทยานแห่งชาติแม่โถ)

จังหวัดเชียงใหม่

ถ้ำหลวงแม่สาบ (อุทยานแห่งชาติขุนขาน)

จังหวัดเชียงใหม่

ถ้ำหลวงสะเกิน (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน)

จังหวัดน่าน

ถ้ำหลวง

จังหวัดเชียงราย

ถ้ำหลังโรงเรียน

จังหวัดกระบี่

ถ้ำหาดทรายแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

ถ้ำเหมก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำใหญ่ (วนอุทยานถ้ำเขาวง)

จังหวัดอุทัยธานี

ถ้ำใหญ่น้ำหนาว

จังหวัดเพชรบูรณ์

ถ้ำเอราวัณ

จังหวัดลำพูน

ถ้ำเอราวัณ

จังหวัดหนองบัวลำภู

ถํ้าอ่าวปากหมาก

จังหวัดกระบี่

พุทธสถานถ้ำปุ่ม

จังหวัดเชียงราย

วนอุทยาน ถ้ำลม-ถ้ำวัง

จังหวัดสุโขทัย

วัดถ้ำปลา

จังหวัดเชียงราย

วัดถ้ำใหญ่ (เขาประสงค์)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์

จังหวัดชลบุรี

 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น