ภาค:
คลัสเตอร์:
ประเภท:
ประเภทย่อย:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
Keyword:
  ค้นหา

ตาดช่องแคบแก่งเกาะร้อย

จังหวัดกำแพงเพชร

ถ้ำเต่า - แก่งหินท่าลี่

จังหวัดบึงกาฬ

ถ้ำน้ำตก (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตก (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน)

จังหวัดน่าน

น้ำตกกระเต็งเจ็ง (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกกระโรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกกรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกกองแก้ว (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดนครราชสีมา

น้ำตกกองแก้ว

จังหวัดนครนายก

น้ำตกก้อหลวง (อุทยานแห่งชาติแม่ปิง)

จังหวัดลำพูน

น้ำตกกะช่อง

จังหวัดตรัง

น้ำตกกะทู้

จังหวัดภูเก็ต

น้ำตกกะเปาะ

จังหวัดชุมพร

น้ำตกกะโรม (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกกะอาง

จังหวัดนครนายก

น้ำตกกินรี (อุทยานแห่งชาติภูลังกา)

จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกเกริงกระเวีย (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกเก้าชั้น หรือ น้ำตกเก้าโจน

จังหวัดราชบุรี

น้ำตกเก้าชั้น

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกแก่งโพธิ์

จังหวัดมุกดาหาร

น้ำตกแก่งโสภา

จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกแกแดะ

จังหวัดสงขลา

น้ำตกโกรกอีดก

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกขั้นบันได

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกขาอ่อน (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางที่ 2)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกขุนกรณ์ (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก)

จังหวัดเชียงราย

น้ำตกขุนต้า

จังหวัดเชียงราย

น้ำตกขุนพะวอ หรือน้ำตกห้วยโป่ง (อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ)

จังหวัดตาก

น้ำตกขุนแม่เหว่ย

จังหวัดตาก

น้ำตกขุนศรี (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)

จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกเขาคราม (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 10 น้ำตกเขาคราม)

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกเขาชะเมาหรือน้ำตกคลองน้ำใส (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)

จังหวัดระยอง

น้ำตกเขาตะกรุป

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกเขาน้ำโจน

จังหวัดนครนายก

น้ำตกเขาล้าน (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางที่ 1)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกเขาล้าน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกเขาสลัดได

จังหวัดตราด

น้ำตกเขาสอยดาว

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกเขาเหมน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกเขาใหญ่

จังหวัดชลบุรี

น้ำตกเขาอีโต้

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกคลองแก้ว

จังหวัดตราด

น้ำตกคลองจัง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองเจ้า

จังหวัดตราด

น้ำตกคลองตรอน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่)

จังหวัดอุตรดิตถ์

น้ำตกคลองถ้ำ

จังหวัดพังงา

น้ำตกคลองไทย

จังหวัดตราด

น้ำตกคลองนนทรี

จังหวัดตราด

น้ำตกคลองนารายณ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกคลองน้ำไหล (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)

จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองปลาก้าง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)

จังหวัดระยอง

น้ำตกคลองปาว (อุทยานแห่งชาติเขานัน)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองโป่ง (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า)

จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองพลู

จังหวัดตราด

น้ำตกคลองไพบูลย์ (อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ)

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกคลองลาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)

จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองวังเจ้า

จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองสมอกล้วย (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า)

จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองหนึ่ง

จังหวัดตราด

น้ำตกคลองหรั่ง

จังหวัดชุมพร

น้ำตกคลองหินเพลิง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)

จังหวัดระยอง

น้ำตกคลองแห้ง

จังหวัดกระบี่

น้ำตกคลองโหยน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกคลิตี้ล่าง (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกควนประ (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)

จังหวัดตรัง

น้ำตกคอยนาง

จังหวัดอุดรธานี

น้ำตกคำน้ำสร้าง (อุทยานแหงชาติภูผายล)

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกคำหอม (อุทยานแห่งชาติภูพาน)

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกคีรีเพชร

จังหวัดตราด

น้ำตกแควมะค่า (อุทยานแห่งชาติปางสีดา)

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกงามมีสี

จังหวัดระนอง

น้ำตกจ้ซ้อน (อุทยานแห้งชาติแจ้ซ้อน)

จังหวัดลำปาง

น้ำตกจำปาทอง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 6)

จังหวัดพะเยา

น้ำตกจำปูน

จังหวัดชุมพร

น้ำตกเจ็ดคต

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกเจ็ดสี

จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9

จังหวัดยะลา

น้ำตกชะแนน

จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกชันตาเถร

จังหวัดชลบุรี

น้ำตกชาวดอย (อุทยานแห่งชาติแม่เมย)

จังหวัดตาก

น้ำตกชุมแสงหรือน้ำตกสายรุ้ง

จังหวัดระนอง

น้ำตกเชิงทอง (อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน)

จังหวัดอุตรดิตถ์

น้ำตกเชิงทอง

จังหวัดแพร่

น้ำตกซับสมบูรณ์

จังหวัดนครสวรรค์

น้ำตกซับเหว

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกซ้ำไทร

จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกซู่ซ่า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกเซปละ

จังหวัดตาก

น้ำตกไซเบอร์

จังหวัดอุทัยธานี

น้ำตกดงพญาเย็น

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกดงมะไฟ (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกดาดฟ้า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกด่านมะค่า (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกดาวกระจาย

จังหวัดสตูล

น้ำตกไดช่องถ่อง (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกต้นหาร

จังหวัดกระบี่

น้ำตกตรอกนอง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกตะคร้อ

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกตะเพินคี่น้อย (อุทยานแห่งชาติพุเตย)

จังหวัดสุพรรณบุรี

น้ำตกตะเพินคี่ใหญ่ (อุทยานแห่งชาติพุเตย)

จังหวัดสุพรรณบุรี

น้ำตกตาด (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)

จังหวัดมุกดาหาร

น้ำตกตาดขาม อุทยานแห่งชาติภูลังกา

จังหวัดนครพนม

น้ำตกตาดดาว (อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย)

จังหวัดสุโขทัย

น้ำตกตาดโตน (อุทยานแห่งชาติตาดโตน)

จังหวัดชัยภูมิ

น้ำตกตาดโตน

จังหวัดมุกดาหาร

น้ำตกตาดโตน

จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกตาดทอง

จังหวัดกาฬสินธุ์

น้ำตกตาดทอง

จังหวัดเชียงราย

น้ำตกตาดน้อย (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)

จังหวัดลำปาง

น้ำตกตาดโพธิ์ (อุทยานแห่งชาติภูลังกา)

จังหวัดนครพนม

น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติตาดโตน)

จังหวัดชัยภูมิ

น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)

จังหวัดขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติภูเวียง)

จังหวัดขอนแก่น

น้ำตกตาดม่าน

จังหวัดน่าน

น้ำตกตาดสูง

จังหวัดกาฬสินธุ์

น้ำตกตาดหมอก (อุทยานแห่งชาติตาดหมอก)

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกตาดหมอกตาดเหมย

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกตาดหลวง (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)

จังหวัดน่าน

น้ำตกตาดหลวง

จังหวัดเชียงราย

น้ำตกตาดเหมย (อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล)

จังหวัดลำพูน

น้ำตกตาดเหมย (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)

จังหวัดลำปาง

น้ำตกตาดเหือง (อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย)

จังหวัดเลย

น้ำตกตาดใหญ่

จังหวัดอำนาจเจริญ

น้ำตกตาดฮ้อง

จังหวัดเลย

น้ำตกตำหนัง (อุทยานแห่งชาติศรีพังงา)

จังหวัดพังงา

น้ำตกเต่าดำ

จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกเต่าทอง

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนกลอย (อุทยานแห่งชาติเขาสก)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกโตนคลาน

จังหวัดตรัง

น้ำตกโตนงาช้าง

จังหวัดสงขลา

น้ำตกโตนช่องฟ้า

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนดาดฟ้า

จังหวัดสงขลา

น้ำตกโตนตก (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)

จังหวัดตรัง

น้ำตกโตนต้นเตย (อุทยานแห่งชาติศรีพังงา)

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนเต๊ะ

จังหวัดตรัง

น้ำตกโตนเตียว

จังหวัดกระบี่

น้ำตกโตนทอง

จังหวัดระนอง

น้ำตกโตนไทร

จังหวัดภูเก็ต

น้ำตกโตนน้ำฟุ้ง

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนปริวรรต

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนปลิว

จังหวัดสงขลา

น้ำตกโตนปลิว

จังหวัดสตูล

น้ำตกโตนเพชร

จังหวัดระนอง

น้ำตกโตนแพรทอง

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกโตนไพร

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนรากไทร (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกโตนลาด

จังหวัดสงขลา

น้ำตกโตนสามชั้น

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนหินค้าง

จังหวัดพังงา

น้ำตกโตนใหญ่ (อุทยานแห่งชาติคลองพนม)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกโตน

จังหวัดพังงา

น้ำตกไตรคีรี

จังหวัดสุรินทร์

น้ำตกถ้ำค้างคาว (อุทยานแห่งชาติปางสีดา)

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกถ้ำฝุ่น

จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกถ้ำพระ

จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกถ้ำสอเหนือ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)

จังหวัดเลย

น้ำตกถ้ำใหญ่ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)

จังหวัดเลย

น้ำตกทรายขาว

จังหวัดปัตตานี

น้ำตกทรายทอง

จังหวัดนครนายก

น้ำตกทอทิพย์ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)

จังหวัดเพชรบุรี

น้ำตกทับช้าง (น้ำตกคลองเพรา)

จังหวัดชุมพร

น้ำตกทับซุง (อุทยานแห่งชาติปางสีดา)

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกท่าช้าง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกท่าแพ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกท่าเล่

จังหวัดตาก

น้ำตกท่าเส้น

จังหวัดตราด

น้ำตกทีลอจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)

จังหวัดตาก

น้ำตกทีลอซู (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง)

จังหวัดตาก

น้ำตกทุ่งนาเมือง (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)

จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกเทพพนา (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม)

จังหวัดชัยภูมิ

น้ำตกไทรคู่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกไทรโยคน้อย (อุทยานแห่งชาติไทรโยค)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคใหญ่ (อุทยานแห่งชาติไทรโยค)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกธารทอง

จังหวัดหนองคาย

น้ำตกธารทิพย์ (วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์)

จังหวัดหนองคาย

น้ำตกธารทิพย์

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกธารปลิว

จังหวัดสตูล

น้ำตกธารมะยม

จังหวัดตราด

น้ำตกธารรัตนา

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกธารสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติเขาสก)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกธารสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)

จังหวัดเลย

น้ำตกธารสวรรค์

จังหวัดพะเยา

น้ำตกธารเสด็จ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกธารารักษ์ (น้ำตกเจดีย์โค๊ะ)

จังหวัดตาก

น้ำตกธาราสวรรค์

จังหวัดสตูล

น้ำตกธาราเอราวัณ

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกธาวารินทร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกนกรำ หรือ น้ำตกบ้านคลองหวะหลัง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกนทีราชันย์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกนาคูหา

จังหวัดแพร่

น้ำตกนางครวญ (อุทยานแห่งชาติลำคลองงู)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกนางครวญ

จังหวัดตาก

น้ำตกนางโจน

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกนางรอง

จังหวัดนครนายก

น้ำตกบกกราย

จังหวัดระนอง

น้ำตกบริพัตร

จังหวัดสงขลา

น้ำตกบัวสวรรค์ (อุทยานห่งชาติน้ำตกห้วยยาง)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกบางจำ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกบางแป

จังหวัดภูเก็ต

น้ำตกบ๋าหลวง

จังหวัดขอนแก่น

น้ำตกบูตง

จังหวัดยะลา

น้ำตกปราณบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)

จังหวัดเพชรบุรี

น้ำตกปรีชาสุขสันต์

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกปอยและสวนป่าเขากระยาง

จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกปากแจ่ม (อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า)

จังหวัดตรัง

น้ำตกปางสีดา (อุทยานแห่งชาติปางสีดา)

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกปางอ้าน้อย (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช)

จังหวัดตาก

น้ำตกปาโจ

จังหวัดนราธิวาส

น้ำตกป่าพลู (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกป่าละอู

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกปาหนัน

จังหวัดสตูล

น้ำตกป่าหวาย (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)

จังหวัดตาก

น้ำตกปิตุ๊โกร (ปิตุ๊ลอซู,เปรโต๊ะลอซู)

จังหวัดตาก

น้ำตกปุญญบาล (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี)

จังหวัดระนอง

น้ำตกปูแกง (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)

จังหวัดเชียงราย

น้ำตกโป่งพระบาท (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก)

จังหวัดเชียงราย

น้ำตกผากล้วยไม้ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดนครนายก

น้ำตกผาขาว-ผาแดง (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช)

จังหวัดตาก

น้ำตกผาดำ

จังหวัดสงขลา

น้ำตกผาตะเคียน (อุทยานแห่งชาติปางสีดา)

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกผาแตก (อุทยานแห่งชาติเขาแหล่ม)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกผานางคอย

จังหวัดกาฬสินธุ์

น้ำตกผาน้ำหยด

จังหวัดเพชรบุรี

น้ำตกผาผึ้ง

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกผาร่มเย็น

จังหวัดอุทัยธานี

น้ำตกผาลาด

จังหวัดตาก

น้ำตกผาลี่ (น้ำตกผาลี้)

จังหวัดกาฬสินธุ์

น้ำตกผาสวรรค์

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกผาเสื่อ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกผาหม่น

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกผาหมาหอน (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกโผงโผง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ที่ ทข.1)

จังหวัดปัตตานี

น้ำตกโผนพบ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)

จังหวัดเลย

น้ำตกพรหมโลก (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกพระไม้ไผ่

จังหวัดสงขลา

น้ำตกพลาญทอง (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน)

จังหวัดขอนแก่น

น้ำตกพลิ้ว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว)

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกพาเจริญ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)

จังหวัดตาก

น้ำตกพุกระทิง (อุทยานแห่งชาติพุเตย)

จังหวัดสุพรรณบุรี

น้ำตกเพ็ญพบ (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)

จังหวัดเลย

น้ำตกแพง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกแพมบก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกแพรกตะคร้อ (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกโพธิ์หินดาด (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกไพรวัลย์

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกภูเกาะ

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกภูซาง

จังหวัดพะเยา

น้ำตกภูฟ้า

จังหวัดน่าน

น้ำตกภูละออ

จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกภูลังกา (อุทยานแห่งชาติภูลังกา)

จังหวัดพะเยา

น้ำตกภูสอยดาว

จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกภูสอยดาว

จังหวัดอุตรดิตถ์

น้ำตกมณฑาธาร

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกมโนราห์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกม่อนหินไหล (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกมะกอก

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกแม่กระดังลา

จังหวัดเพชรบุรี

น้ำตกแม่กลาง

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่กาษา

จังหวัดตาก

น้ำตกแม่กำปอง

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และแม่เกิ๋งน้อย (อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย)

จังหวัดแพร่

น้ำตกแม่แก้ (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท)

จังหวัดลำปาง

น้ำตกแม่แคม

จังหวัดแพร่

น้ำตกแม่จริม

จังหวัดน่าน

น้ำตกแม่เตี๊ยะ

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่นาเปอะ (อุทยานแห่งชาติขุนขาน)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่พูล

จังหวัดอุตรดิตถ์

น้ำตกแม่ยะ (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่ยาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกแม่เรวา (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)

จังหวัดนครสวรรค์

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกแม่สา

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด (อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่อูคอ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกแม่แอบ

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกยวนสาว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกยอดเหลือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกยาโรย (อุทยานแห่งชาติทะเลบัน)

จังหวัดสตูล

น้ำตกยูงทอง (อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม)

จังหวัดอุดรธานี

น้ำตกโยง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)

จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกร่มไทรทอง (วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง)

จังหวัดชลบุรี

น้ำตกร้อนคลองท่อม

จังหวัดกระบี่

น้ำตกร้อยชั้นพันวัง

จังหวัดตรัง

น้ำตกร้อยรู

จังหวัดชัยภูมิ

น้ำตกระแนะ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกลานแก้ว (อุทยานแห่งชาติปางสีดา)

จังหวัดสระแก้ว

น้ำตกลานเลี้ยงม้า

จังหวัดตาก

น้ำตกลานสาง (อุทยานแห่งชาติลานสาง)

จังหวัดตาก

น้ำตกลานหินลาด

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกลำเกลียว (อุทยานแห่งชาติรามคำแหง)

จังหวัดสุโขทัย

น้ำตกลำปลอก

จังหวัดตรัง

น้ำตกลำรู่

จังหวัดพังงา

น้ำตกวชิรธาน (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกวะภูแก้ว

จังหวัดนครราชสีมา

น้ำตกวังแก้ว (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)

จังหวัดลำปาง

น้ำตกวังเคียงคู่

จังหวัดพังงา

น้ำตกวังเดือนห้า (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)

จังหวัดมุกดาหาร

น้ำตกวังตอ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด)

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกวังตะไคร้

จังหวัดนครนายก

น้ำตกวังเต่า

จังหวัดนครราชสีมา

น้ำตกวังใต้หนาน

จังหวัดสตูล

น้ำตกวังน้ำมอก

จังหวัดหนองคาย

น้ำตกวังน้ำวิ่ง

จังหวัดนครสวรรค์

น้ำตกวังม่วง

จังหวัดนครนายก

น้ำตกวังลุง (น้ำตกสองรัก)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกวังสายทอง

จังหวัดสตูล

น้ำตกวังหินเงิบ (อุทยานแห่งชาติภูพาน)

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกวังหินหอ หรือ น้ำตกสไลเดอร์

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกวังฮาง

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกวิภาวดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกเวฬุวัน

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกศรีดิษฐ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกศรีสังวาลย์ (อุทยานแห่งชาติผาแดง)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกสกุโณทยาน

จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกสปันเจน-บ่อน้ำร้อน

จังหวัดแพร่

น้ำตกส้มป่อย

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกสระนางมโนราห์

จังหวัดพังงา

น้ำตกสลัดได

จังหวัดตราด

น้ำตกสวนขัน (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกสวนมะเดื่อ

จังหวัดลพบุรี

น้ำตกสวนอาย (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกสะพานหิน

จังหวัดตราด

น้ำตกสันสีหมอก

จังหวัดชุมพร

น้ำตกสามหลั่น (อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น)

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกสามหลั่น (อุทยานแห่งชาติภูพาน)

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกสายใจ

จังหวัดสตูล

น้ำตกสายฟ้า (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ)

จังหวัดตาก

น้ำตกสายรุ้ง (อุทยานแห่งชาติรามคำแหง)

จังหวัดสุโขทัย

น้ำตกสายรุ้ง

จังหวัดตรัง

น้ำตกสายรุ้ง

จังหวัดพังงา

น้ำตกสายรุ้งละอองดาว

จังหวัดระนอง

น้ำตกสาริกา

จังหวัดนครนายก

น้ำตกสาวไห้ (อุทยานแห่งชาติภูพาน)

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกสำโรงเกียรติ

จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกสิริภูมิ-สวนหลวงสิริภูมิ (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกสี่ขีด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกสุนันทา (อุทยานแห่งชาติเขานัน)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกแสงจันทร์

จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกแสงทอง

จังหวัดพังงา

น้ำตกแสนสมบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกหนองตะแบก

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกหนานปลิว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกหน้าเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกหมอกฟ้า

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกหมอแปง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกหม่อมจุ้ย

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกหมันแดง (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)

จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกหลี่ผี

จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกห้วยกระทิง

จังหวัดตาก

น้ำตกห้วยแก้ว

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกห้วยคำภู

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกห้วยจันทร์หรือน้ำตกกันทรอม

จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกห้วยช้างชน (อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)

จังหวัดมุกดาหาร

น้ำตกห้วยตาด (อุทยานแห่งชาติขุนบาน)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกห้วยโต้

จังหวัดกระบี่

น้ำตกห้วยทรายขาว (อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา)

จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกห้วยทราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

น้ำตกห้วยน้ำฮอก

จังหวัดแพร่

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่สัก

จังหวัดเชียงราย

น้ำตกห้วยยาง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกห้วยโรง

จังหวัดแพร่

น้ำตกห้วยเลา

จังหวัดมุกดาหาร

น้ำตกห้วยวังใหญ่

จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกห้วยสวาย

จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกห้วยสะเด (อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา)

จังหวัดกระบี่

น้ำตกห้วยหลวง (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)

จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกห้วยเหมือง

จังหวัดชุมพร

น้ำตกห้วยใหญ่ (อุทยานแห่งชาติภูพาน)

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกหินดาด

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกหินดาด

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกหินดาษ

จังหวัดตราด

น้ำตกหินเพิง

จังหวัดกระบี่

น้ำตกหินลาด

จังหวัดพังงา

น้ำตกหินลาด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกเหมืองทวด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกเหรียงทอง (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า)

จังหวัดพัทลุง

น้ำตกเหวทราย

จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกเหวไทร (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดนครนายก

น้ำตกเหวนรก (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดนครนายก

น้ำตกเหวนรก

จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกเหวน้อย (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดสระบุรี

น้ำตกเหวประทุน

จังหวัดนครราชสีมา

น้ำตกเหวสินธุ์ชัย (อุทยานแห่งชาติภูพาน)

จังหวัดสกลนคร

น้ำตกเหวสุวัต (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

จังหวัดนครนายก

น้ำตกเหวโหลม (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน)

จังหวัดชุมพร

น้ำตกอ่างเบง

จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกอ่างฤาไน (น้ำตกบ่อทอง)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

น้ำตกอ้ายเขียว

จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกเอราวัณ (อุทยานแห่งชาติเอราวัณ)

จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำผุดตาดเต่า

จังหวัดขอนแก่น

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ

จังหวัดชุมพร

วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา

จังหวัดเลย

วังปลาแงะ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

จังหวัดลพบุรี

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ 7 (คลองยอดน้ำ)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น