ภาค:
คลัสเตอร์:
ประเภท:
ประเภทย่อย:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
Keyword:
  ค้นหา

กุฏิเก่าของหลวงปู่ขาว

จังหวัดหนองบัวลำภู

เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด

จังหวัดตรัง

เจดีย์หลวงปู่ขาว

จังหวัดหนองบัวลำภู

ชุมชนวัดเกตการาม

จังหวัดเชียงใหม่

ดอยพระบาททุ่งก่อ

จังหวัดเชียงราย

ตัวเมืองกำแพงเพชรเก่า

จังหวัดกำแพงเพชร

ท่าน้ำวัดนางสาว

จังหวัดสมุทรสาคร

โบราณสถานวัดยาง

จังหวัดอ่างทอง

พระธาตุจอมคีรี

จังหวัดเชียงราย

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง(วัดท่าอิฐ)

จังหวัดอ่างทอง

พระธาตุพนมจำลอง

จังหวัดกาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู

จังหวัดกาฬสินธุ์

พระธาตุศรีสุราษฎร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง

จังหวัดตรัง

พระบรมธาตุเจดีย์วัดป่ารังสีปาลีวัน

จังหวัดกาฬสินธุ์

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

จังหวัดเชียงราย

พระพุทธโคดม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระพุทธเจดีย์แหลมสอ (เจดีย์ศรีวิชัย)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระพุทธบาทเขาเล่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระพุทธมิ่งเมือง

จังหวัดชลบุรี

พระพุทธสถานภูปอ

จังหวัดกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่

จังหวัดอ่างทอง

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

จังหวัดเชียงราย

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ (ร้านสาธร)

จังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านทุ่งแต้

จังหวัดยโสธร

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

พิพิธภัณฑ์วัดป่าตึง

จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

จังหวัดกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

จังหวัดตรัง

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์

จังหวัดสิงห์บุรี

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาว

จังหวัดหนองบัวลำภู

พิพิธภัณฑ์อูบคำ

จังหวัดเชียงราย

มหาวิหารหลวงพ่อสด

จังหวัดอ่างทอง

แม่น้ำซองกาเลีย ( ล่องเรือถึงวัดวังก์วิเวการาม)

จังหวัดกาญจนบุรี

เรสิดังกัมปอต

จังหวัดตราด

วัดกลางเวียง

จังหวัดเชียงราย

วัดกองกาน

จังหวัดเชียงใหม่

วัดกู่เต้า

จังหวัดเชียงใหม่

วัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)

จังหวัดชัยนาท

วัดข่อย (วังปลา)

จังหวัดอ่างทอง

วัดเขาถ้ำ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย

จังหวัดชลบุรี

วัดเขาพลอยแหวน

จังหวัดจันทบุรี

วัดเขาสุกิม

จังหวัดจันทบุรี

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดคีรีวิหาร

จังหวัดตราด

วัดโคกพนมดี

จังหวัดชลบุรี

วัดโคกเพ็ก

จังหวัดสระบุรี

วัดฆ้องชัย

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดจอมคีรี (พระธาตุศรีสองเมือง)

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดจันทรประสิทธิ์ (บ่อน้ำโบราณ)

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดจันทาราม (ค้างคาวแม่ไก่)

จังหวัดอ่างทอง

วัดเจ็ดยอด

จังหวัดเชียงราย

วัดเจ้าขาว อุทยานมัจฉา

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

จังหวัดชัยภูมิ

วัดชัยมงคล

จังหวัดอ่างทอง

วัดชากใหญ่

จังหวัดจันทบุรี

วัดช่างฆ้อง

จังหวัดเชียงใหม่

วัดช้างรอบ

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดช้างหรือวัดนาควัชระโสภณ

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดชุมแสงศรีวนาราม

จังหวัดชลบุรี

วัดไชยศรี (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปแต้มสินไซ)

จังหวัดขอนแก่น

วัดไชยาติการาม (พระพุทธรูปโบราณ)

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดไชโยวรวิหาร

จังหวัดอ่างทอง

วัดซุ้มกอ

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

จังหวัดชลบุรี

วัดดงสระแก้ว

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดดงหวาย

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดดอนตูมกมลาวาส

จังหวัดชัยนาท

วัดดอนสัก

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดดอยบันไดสวรรค์ (วัดป่าหนองคำ)

จังหวัดอุดรธานี

วัดตระพังทองหลาง

จังหวัดสุโขทัย

วัดตะคร้ำเอน

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดโตนดหลาย

จังหวัดชัยนาท

วัดใต้ต้นลาน

จังหวัดชลบุรี

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดถนน

จังหวัดอ่างทอง

วัดถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำขวัญเมือง

จังหวัดชุมพร

วัดถ้ำเขาเกรียบ

จังหวัดชุมพร

วัดถ้ำเขาน้อย

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำทิพย์ปรีดา

จังหวัดชุมพร

วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์

จังหวัดตรัง

วัดถ้ำพุหว้า

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำมังกรทอง

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำสุวรรณคูหา

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดถ้ำเสือ

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำแสงแก้ว

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดทรงเสวย

จังหวัดชัยนาท

วัดทองทั่ว

จังหวัดจันทบุรี

วัดทับกระดาน

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี

วัดท่านจั่น

จังหวัดชัยนาท

วัดท่าประชาสรรค์

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดทุ่งแฝก

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดทุ่งสมอ (พระโพธิสัตว์กวนอิม)

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดทุ่งเสลี่ยม (หลวงพ่อศิลา)

จังหวัดสุโขทัย

วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)

จังหวัดชุมพร

วัดธรรมนิมิตต์

จังหวัดชลบุรี

วัดธรรมามูลวรวิหาร

จังหวัดชัยนาท

วัดนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดนางพญา

จังหวัดสุโขทัย

วัดบวกครกหลวง

จังหวัดเชียงใหม่

วัดบ่อแร่

จังหวัดชัยนาท

วัดบัลลังก์

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบางขวาก

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบางยี่หน

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบางเลน

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบางแอก

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดโบสถ์เมือง

จังหวัดจันทบุรี

วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (เขาพลอง)

จังหวัดชัยนาท

วัดปทุมธาราม (หนองบัว)

จังหวัดชัยนาท

วัดประโชติการาม

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดประตูสาร

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข)

จังหวัดชัยนาท

วัดป่าเขาเขียว

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม

จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าเจ้าพระยา (โคกขาม)

จังหวัดชัยนาท

วัดป่าด่านเกวียนลั่น (วัดศรีวิชัยสุวรรณาราม)

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดป่าแดด

จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าถ้ำพระภูเก้า

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดป่าธรรมธารา

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดป่าโนนสวรรค์

จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าบ้านตาด

จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าผาสามยอด (ผาสามยอด)

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดป่าพุทธบุตร

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดป่าพุทธมงคล

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดป่าภูก้อน

จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าภูนาหลาว (วัดป่าท่าโสม) พุทธอุทยานไตรรัตน์

จังหวัดอุดรธานี

วัดป่ามัชฌิมวาส

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดป่าสัก

จังหวัดเชียงราย

วัดป่าสุคะโต

จังหวัดชัยภูมิ

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดป่าอัมพวัน

จังหวัดชลบุรี

วัดผาตากเสื้อ

จังหวัดหนองคาย

วัดผาทั่ง (หลวงพ่อโต)

จังหวัดอุทัยธานี

วัดไผ่โรงวัว

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดพระแก้ว

จังหวัดชัยนาท

วัดพระแก้ว

จังหวัดเชียงราย

วัดพระเจ้าล้านทอง

จังหวัดเชียงราย

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดพระธาตุ

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระธาตุจอมกิตติ

จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมจันทร์

จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุดอยคำ

จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยตุง

จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุดอยน้อย

จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยเวา

จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุปางกู่

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดพระธาตุผาเงา

จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุมุจลินทร์

จังหวัดชุมพร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุสว่างอารมณ์

จังหวัดอุดรธานี

วัดพระธาตุหินงู

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดพระนอน

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระนอน

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดพระนอนพุทธไสยาสน์

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

จังหวัดชัยนาท

วัดพระบาทภูผาคำ

จังหวัดขอนแก่น

วัดพระพุทธบาทบัวบาน

จังหวัดอุดรธานี

วัดพระพุทธบาทภูเก้า

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดพระยาตาก

จังหวัดชัยนาท

วัดพระยาแพรก

จังหวัดชัยนาท

วัดพระสิงห์

จังหวัดเชียงราย

วัดพระสิงห์วรวิหาร

จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระสี่อิริยาบถ

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดพวกหงษ์

จังหวัดเชียงใหม่

วัดพาณิชวนาราม (วัดป่า)

จังหวัดชัยนาท

วัดพิกุลทอง(พระสังกัจจายน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิกุลทองหรือวัดหลวงพ่อแพ

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน)

จังหวัดชัยนาท

วัดพินิจธรรมสาร (วัดกระสอบ)

จังหวัดอ่างทอง

วัดพิพัฒน์มงคล

จังหวัดสุโขทัย

วัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว)

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)

จังหวัดหนองคาย

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม (วัดบ้านก้อม)

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดโพธิสัตว์บรรพตนิมิต

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดมหาธาตุ

จังหวัดชัยนาท

วัดมังกรบุปผาราม(วัดเล่งฮัวยี่)

จังหวัดจันทบุรี

วัดมัชฌิมาวาส

จังหวัดอุดรธานี

วัดเมตตาธรรม โพธิญาณ

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดร่องขุ่น

จังหวัดเชียงราย

วัดราชปักษี (นก)

จังหวัดอ่างทอง

วัดราชาธิวาส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดโล่ห์สุทธาวาส

จังหวัดอ่างทอง

วัดวังก์วิเวการาม

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม ( บ่อน้ำร้อนวังขนาย)

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

วัดเวฬุวัน

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ

จังหวัดหนองคาย

วัดศรีบุญเรืองหรือวัดเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ)

จังหวัดชัยภูมิ

วัดสนวนวารีพัฒนาราม

จังหวัดขอนแก่น

วัดสระบัวแก้ว

จังหวัดขอนแก่น

วัดสระศรี

จังหวัดสุโขทัย

วัดสว่างอารมณ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดสังกะสี

จังหวัดชลบุรี

วัดสังกัสรัตนคีรี

จังหวัดอุทัยธานี

วัดสามแก้ว

จังหวัดชุมพร

วัดสิงห์สถิตย์

จังหวัดชัยนาท

วัดสิงห์สุทธาวาส

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดสิมนาโก

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดสุมณฑา

จังหวัดอุดรธานี

วัดสุวรรณโคตรมาราม (คลองมอญ)

จังหวัดชัยนาท

วัดสุวรรณเสวริยาราม

จังหวัดอ่างทอง

วัดเสด็จ

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

จังหวัดชลบุรี

วัดหนองเกตุน้อย

จังหวัดชลบุรี

วัดหนองบอน

จังหวัดตราด

วัดหนองเพียร

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดหนองแวง

จังหวัดขอนแก่น

วัดหนองสีดา (จุดชมค้างคาวแม่ไก่ )

จังหวัดสระบุรี

วัดหลวงพ่ออี๋ หรือ วัดสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

วัดหัวเขา

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดหัวเวียง

จังหวัดเชียงราย

วัดใหญ่อินทาราม

จังหวัดชลบุรี

วัดอมรินทราราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดอ้อย

จังหวัดอ่างทอง

วัดอัมพวัน

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดอ่างทองวรวิหาร

จังหวัดอ่างทอง

วัดอ่างศิลา

จังหวัดชลบุรี

วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)

จังหวัดเชียงใหม่

วัดอินทาราม (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาว)

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดอุดมคงคาคีรีเขต

จังหวัดขอนแก่น

วัดอุดมประชาราษฎร์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดอุดมมงคลนาราม(วัดป่านาคำน้อย)

จังหวัดอุดรธานี

วัดอุปคุต

จังหวัดเชียงใหม่

วัดอุโมงค์

จังหวัดเชียงใหม่

วิหารเซียน (เอนกกุศลศาลา)

จังหวัดชลบุรี

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

จังหวัดชลบุรี

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดสระบุรี

ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

สิมอีสาน (วัดสระทองบ้านบัว)

จังหวัดขอนแก่น

สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ

จังหวัดขอนแก่น

สุสานแต้จิ๋ว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมู่บ้านไทย วัดโบสถ์

จังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มทอผ้าไหม ต.ตรมไพร (บ้านตะกุย)

จังหวัดสุรินทร์

อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารและฝายหลวง

จังหวัดอุตรดิตถ์

อาสนวิหารพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล (วัดโรมันคาทอลิก)

จังหวัดจันทบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานมัจฉา วัดป่าพฤกษ์

จังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานมัจฉา วัดพระนอน

จังหวัดสุพรรณบุรี

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น