ภาค:
คลัสเตอร์:
ประเภท:
ประเภทย่อย:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
Keyword:
  ค้นหา

คุ้มขุนแผน

จังหวัดสุพรรณบุรี

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ)

จังหวัดเพชรบูรณ์

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

จังหวัดนนทบุรี

ธุดงคสถานถาวรนิมิต (วัดป่าศรีถาวรนิมิต)

จังหวัดนครนายก

บ้านพิพิธภัณฑ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บ้านยะมะรัชโช

จังหวัดสุพรรณบุรี

โบสถ์คริสวัดพระไถ่เสาวภา

จังหวัดนครนายก

ปราสาทสัจธรรม

จังหวัดชลบุรี

ปะโมทิตะเจดีย์

จังหวัดหนองบัวลำภู

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

จังหวัดนราธิวาส

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

จังหวัดเชียงใหม่

พระตำหนักเมืองนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสระแก้ว

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครนายก

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดชลบุรี

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสมุทรสาคร

พระพุทธบาทบัวบก

จังหวัดอุดรธานี

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี

จังหวัดชัยภูมิ

พระโพธิสัตว์แม่กวนอิม

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ มิวเซียม สยาม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรเอกชน)

จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

จังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จันเสน

จังหวัดนครสวรรค์

พิพิธภัณฑ์ดอยมูเซอดำ

จังหวัดตาก

พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้

จังหวัดอุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตาโขน

จังหวัดเลย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพระแท่นศิลาอาสน์

จังหวัดอุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า

จังหวัดกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

จังหวัดลำปาง

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก

จังหวัดลำปาง

พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สาร

จังหวัดสมุทรสงคราม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

จังหวัดอุทัยธานี

พิพิธภัณฑ์ปลาหิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์

จังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก

จังหวัดอุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

จังหวัดนครนายก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ

จังหวัดนครสวรรค์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา

จังหวัดนนทบุรี

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์แมลงและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ

จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ริปลี่ย์ เชื่อหรือไม่

จังหวัดชลบุรี

พิพิธภัณฑ์และสถานีแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล

จังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์ปากพลี

จังหวัดนครนายก

พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์วัดสรรเพชญ

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์วัดสำแล

จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จังหวัดตาก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว

จังหวัดชลบุรี

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษรเชลยศึก

จังหวัดกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี

จังหวัดชัยนาท

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร

จังหวัดชุมพร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร(ไดโนเสาร์)

จังหวัดกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์หาดสองแคว

จังหวัดอุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์เฮือนลาว

จังหวัดขอนแก่น

ภาพเขียนโบราณ

จังหวัดลำปาง

เมืองจำลอง

จังหวัดชลบุรี

เมืองโบราณ

จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดขวด

จังหวัดสงขลา

วัดขุนสมุทรธาวาส (วัดกลางทะเล)

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดเขาพนมฉัตร

จังหวัดนครสวรรค์

วัดชลประทานรังสรรค์

จังหวัดตาก

วัดถ้ำทองพรรณรา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดท่าโรงตะวันตก (วังปลา)

จังหวัดพิษณุโลก

วัดนักบุญอันนา

จังหวัดนครพนม

วัดบ้านกว้าง (วังมัจฉา)

จังหวัดยโสธร

วัดปลักไม้ลาย (สวนป่าสมุนไพร)

จังหวัดนครปฐม

วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน

จังหวัดยโสธร

วัดพระธรรมกาย

จังหวัดปทุมธานี

วัดโพธิคุณ

จังหวัดตาก

วัดมูลจินดาราม (แหล่งชมปลา วังมัจฉา)

จังหวัดปทุมธานี

วัดสระแก้ว

จังหวัดอ่างทอง

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

จังหวัดตาก

วัดสุวรรณราชหงษ์ (โรงพยาบาลเรือ)

จังหวัดอ่างทอง

วัดห้วยพลู (อุทยานปลา)

จังหวัดนครปฐม

วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพและศาลหลักเมือง

จังหวัดนราธิวาส

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

จังหวัดเลย

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานีรถไฟหัวลำโพง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สนามแสดงช้าง

จังหวัดสุรินทร์

หมู่บ้านท่องเที่ยวและ OTOP วัดลาย

จังหวัดสุโขทัย

ห้องภาพเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

หาดหินวัดเวินไชยมงคล

จังหวัดมุกดาหาร

แหล่งข้าวหลามบ้านท่าศิลา

จังหวัดสุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงเกษตร ต.ศาลายา ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์

จังหวัดนครปฐม

แหล่งทอผ้าไหม

จังหวัดอำนาจเจริญ

แหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

แหล่งภาพเขียนสีประตูผา

จังหวัดลำปาง

แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

จังหวัดปทุมธานี

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

จังหวัดอุดรธานี

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

จังหวัดหนองคาย

อนุสาวรีย์ปู่ดอก

จังหวัดสิงห์บุรี

อนุสาวรีย์ปู่ทองแก้ว

จังหวัดสิงห์บุรี

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดสุโขทัย

อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์

จังหวัดอ่างทอง

อนุสาวรีย์ย่าเหล

จังหวัดนครปฐม

อาคารพิพิธภัณฑ์ รร. จปร.

จังหวัดนครนายก

อุโมงค์รถไฟขุนตาล

จังหวัดลำพูน

โฮมสเตย์บ้านปราสาท (แหล่งพักชุมชนบ้านปราสาท)

จังหวัดนครราชสีมา

 ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น