ภาค:
คลัสเตอร์:
ประเภท:
ประเภทย่อย:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
Keyword:
  ค้นหา

กลองมโหระทึก

จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มปราสาทตาเมือน

จังหวัดสุรินทร์

กำแพงเมืองเก่าสงขลา

จังหวัดสงขลา

กำแพงเมืองเก่า

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

กุฏิทรงไทย (กุฏิร้อยปี) วัดวังตะวันตก

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กู่แก้วสี่ทิศบ้านหว้าน

จังหวัดศรีสะเกษ

กู่ช้าง-กู่ม้า

จังหวัดลำพูน

กูโบดาโต๊ะปันยัง (สุสานดาโต๊ะ)

จังหวัดปัตตานี

กูโบร์โต๊ะปาไซร์

จังหวัดปัตตานี

กู่พระโกนา

จังหวัดร้อยเอ็ด

กู่สมบูรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ

แก้วโป่งข่ามอัญมณีศักสิทธิ์

จังหวัดลำปาง

เขาวัง (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี)

จังหวัดเพชรบุรี

คชสารไม้โบราณ

จังหวัดมุกดาหาร

คฤหาสน์กูเด็น (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล)

จังหวัดสตูล

คอกช้างเผือก

จังหวัดตาก

ค่ายบางกุ้ง

จังหวัดสมุทรสงคราม

คุกขี้ไก่

จังหวัดจันทบุรี

คุ้มขุนแผน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุ้มเจ้าหลวง

จังหวัดแพร่

คูค่ายพม่า

จังหวัดสิงห์บุรี

คูเมืองชั้นใน, นอก

จังหวัดบุรีรัมย์

จวนเจ้าเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

จิตรกรรมฝาผนังโบถ์เก่าวัดจันทบุรี

จังหวัดสระบุรี

จิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย (วัดศรีมงคล)

จังหวัดเพชรบูรณ์

เจดีย์เขาตังกวน

จังหวัดสงขลา

เจดีย์ไตรรัตนานุสรณ์(แม่ชีแก้ว)

จังหวัดมุกดาหาร

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

จังหวัดสงขลา

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง(เจดีย์องค์ดำ เจดีย์องค์ขาว)

จังหวัดสงขลา

เจดีย์ภูเขาทอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจดีย์ยักษ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจดีย์ยุทธหัตถี

จังหวัดตาก

เจดีย์ศรีเวียงชัย

จังหวัดลำพูน

เจดีย์อิสรภาพ

จังหวัดจันทบุรี

ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย

จังหวัดยโสธร

ดงแม่นางเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

ด่านเจดีย์สามองค์

จังหวัดกาญจนบุรี

ตำหนักเขาน้อย

จังหวัดสงขลา

ตึกขุนอำไพพาณิชย์

จังหวัดศรีสะเกษ

ตึกแดง

จังหวัดจันทบุรี

เตาเผาโบราณเวียงบัว

จังหวัดพะเยา

ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์

จังหวัดพังงา

ถ้ำผีแมน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้ำแม่ลางจันทร์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ฝังศพสุลต่านสุไลมาน

จังหวัดสงขลา

เทวสถานปรางค์แขก

จังหวัดลพบุรี

ธรรมมาสน์เสาเดียว

จังหวัดมุกดาหาร

เนินธรรมศาลา

จังหวัดนครปฐม

เนินปราสาทพระร่วง

จังหวัดสุโขทัย

เนินพระหรือเนินยายหอม

จังหวัดนครปฐม

เนินวัดพระงาม

จังหวัดนครปฐม

บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

จังหวัดอุตรดิตถ์

บ้านคำเที่ยง (พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บ้านซ่งแย้หรือวัดอัครเทวดามิคาแอล

จังหวัดยโสธร

บ้านบางยี่ขัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บึงวัดเพชร

จังหวัดสระบุรี

โบราณสถานกู่บัวมาศ

จังหวัดมหาสารคาม

โบราณสถานเขาคลังนอก (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

จังหวัดเพชรบูรณ์

โบราณสถานเขาคลังใน (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

จังหวัดเพชรบูรณ์

โบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง

จังหวัดปทุมธานี

โบราณสถานทุ่งเศรษฐี เขานางพันธุรัต

จังหวัดเพชรบุรี

โบราณสถานบ้านคูบัว

จังหวัดราชบุรี

โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์

จังหวัดกาญจนบุรี

โบราณสถานบ้านต้นกอก

จังหวัดเชียงใหม่

โบราณสถานบ้านเมืองเสือ

จังหวัดมหาสารคาม

โบราณสถานบ้านร่องไฮ

จังหวัดพะเยา

โบราณสถานปราสาทธาตุนางพญา (คูห้วยธาตุหรือธาตุสมเด็จนางพญา)

จังหวัดอุบลราชธานี

โบราณสถานพงตึก

จังหวัดกาญจนบุรี

โบราณสถานพานหิน

จังหวัดปราจีนบุรี

โบราณสถานเมืองเพนียด

จังหวัดจันทบุรี

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ (หลวงพ่อทวารวดี)

จังหวัดปราจีนบุรี

โบราณสถานยอดปราสาทโนนหนึ่ง

จังหวัดนครราชสีมา

โบราณสถานวัดเจดีย์กลางทุ่ง

จังหวัดกำแพงเพชร

โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โบราณสถานวัดนาคเจ็ดเศียร

จังหวัดกำแพงเพชร

โบราณสถานวัดนางกุย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โบราณสถานวัดพระเมรุ (ร้าง)

จังหวัดนครปฐม

โบราณสถานวัดพลับบางกะจะ

จังหวัดจันทบุรี

โบราณสถานวัดโมคลาน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โบราณสถานวัดริมทาง

จังหวัดสุโขทัย

โบราณสถานวัดหนองลังกา

จังหวัดกำแพงเพชร

โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล

จังหวัดสุโขทัย

โบราณสถานเวียงลอ

จังหวัดพะเยา

โบราณสถานหลุมเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี

โบสถ์กาลหว่าร์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โบสถ์คริสต์(วัดสองคอนมรณสักขี)

จังหวัดมุกดาหาร

โบสถ์คอนเซ็ปชัญ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โบสถ์ซางตาครู้ซ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โบสถ์เซนต์ยอเซฟ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โบสถ์มหาอุตม์

จังหวัดสมุทรสาคร

ปรางค์กู่บ้านขุมเงิน

จังหวัดร้อยเอ็ด

ปรางค์กู่

จังหวัดร้อยเอ็ด

ปรางค์นางผมหอม

จังหวัดลพบุรี

ปรางค์พะโค

จังหวัดนครราชสีมา

ปรางค์ศรีเทพ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

จังหวัดเพชรบูรณ์

ปราสาทกุฏิฤๅษีบ้านหนองบัวราย

จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทขุมดิน

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

จังหวัดสระแก้ว

ปราสาทเขาโล้น

จังหวัดสระแก้ว

ปราสาทช่างปี่

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทโดนตวล

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทตะเปียงเตีย (หนองเป็ด)

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทตาควาย

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทตามอญ

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทตาเล็ง

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทตำหนักไทร หรือปราสาททามจาน

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาททนง

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาททอง

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาททองหลาง (ปราสาทหนองทองหลาง)

จังหวัดอุบลราชธานี

ปราสาทนางบัวตูม

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทโนนกู่

จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทโนนแท่น

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทบ้านเฉนียง

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใย

จังหวัดสระแก้ว

ปราสาทบ้านบุ

จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทบ้านปราสาท

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทบ้านพันนา (สว่างแดนดิน)

จังหวัดสกลนคร

ปราสาทบ้านไพล

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทบ้านสนม

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทบ้านสมอ

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทบ้านหนองหิน

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทบ้านอนันต์

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทบายกรีม (ปราสาทตาเมือนธม)

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทบายกรีมหรือปราสาทตาเมือน

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทเบ็ง

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทปรางค์กู่

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทเปือยน้อย

จังหวัดขอนแก่น

ปราสาทพนมวัน

จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง

จังหวัดสกลนคร

ปราสาทพระปืด

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทภูมิโปน

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทมีชัย

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทเมืองเก่า

จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทเมืองแขก

จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทเมืองจันทร์

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทเมืองที

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทเมืองไผ่

จังหวัดสระแก้ว

ปราสาทยายเหงา

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ [Prasat Watpoesritat]

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

จังหวัดสระแก้ว

ปราสาทสังแก วัดธาตุโบราณ

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทหนองหงษ์

จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินบ้านจอมพระ

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทหินบ้านพลวง

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทหินพนมสวาย

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทหินพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทหินเมืองต่ำ

จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่

จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทหินวัดสังฆนาราม

จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทหินศิลาแลง

จังหวัดปราจีนบุรี

ปล่องเหลี่ยม

จังหวัดสมุทรสาคร

ป้อมทุ่งเศรษฐี

จังหวัดกำแพงเพชร

ป้อมป้องปัจจามิตร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย

จังหวัดสงขลา

ป้อมแผลงไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

จังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมพระสุเมรุ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ป้อมไพรีพินาศ

จังหวัดจันทบุรี

ป้อมมหากาฬ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ป้อมวิเชียรโชฎก

จังหวัดสมุทรสาคร

ป่าดงบก (วัดป่าดงบก)

จังหวัดศรีสะเกษ

ผาเสด็จ

จังหวัดสระบุรี

พระแก้วมรกต ( วัดคีรีวัน )

จังหวัดนครนายก

พระคลังศุภรัตน์ (หมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง)

จังหวัดลพบุรี

พระจุฬามณีเจดีย์

จังหวัดนครสวรรค์

พระเจดีย์กลางน้ำ

จังหวัดระยอง

พระตำหนักกว๊านพะเยา

จังหวัดพะเยา

พระตำหนักคำหยาด

จังหวัดอ่างทอง

พระตำหนักพระจันทร์ลอย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระตำหนักพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จังหวัดพะเยา

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

จังหวัดสกลนคร

พระตำหนักวังสวนบ้านแก้ว

จังหวัดจันทบุรี

พระที่นั่งไกรสรสีหราช

จังหวัดลพบุรี

พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท

จังหวัดลพบุรี

พระที่นั่งพิมานรัตยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระที่นั่งเพนียดและหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระที่นั่งอนันตสมาคม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระแท่นดงรังวรวิหาร

จังหวัดกาญจนบุรี

พระธาตุก่องข้าวน้อย

จังหวัดยโสธร

พระธาตุกู่บ้านงิ้ว

จังหวัดยโสธร

พระธาตุขวยปู

จังหวัดแพร่

พระธาตุจอมทอง

จังหวัดน่าน

พระธาตุจอมมอญ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระธาตุเจดีย์ทะเมนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

พระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก(วัดเขาปูน)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระธาตุเชิงชุม

จังหวัดสกลนคร

พระธาตุดอยปูเข้า(ภูเข้า)

จังหวัดเชียงราย

พระธาตุดอยเวียง

จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม

พระธาตุนคร

จังหวัดนครพนม

พระธาตุประสิทธิ์

จังหวัดนครพนม

พระธาตุปูล้าน

จังหวัดเชียงราย

พระธาตุภูเพ็ก (อุทยานแห่งชาติภูพาน)

จังหวัดสกลนคร

พระธาตุมรุกขนคร

จังหวัดนครพนม

พระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์

จังหวัดยโสธร

พระธาตุเรณู

จังหวัดนครพนม

พระธาตุเรืองรอง

จังหวัดศรีสะเกษ

พระธาตุศรีดูน

จังหวัดนครพนม

พระธาตุศรีสองรัก

จังหวัดเลย

พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางน้ำ

จังหวัดหนองคาย

พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่

จังหวัดตาก

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (ตึกพระเจ้าเหา)

จังหวัดลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (พระที่นั่งสุทธาสวรรค์)

จังหวัดลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ)

จังหวัดลพบุรี

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

จังหวัดเพชรบูรณ์

พระบรมธาตุเจดีย์วัดเกาะแก้ว (วัดระหาน)

จังหวัดบุรีรัมย์

พระบรมธาตุนาดูน

จังหวัดมหาสารคาม

พระบรมมหาราชวัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 7 (เขาหินเหล็กไฟ)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จังหวัดบุรีรัมย์

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บริเวณวัดอัมพวัน

จังหวัดสมุทรสงคราม

พระบรมราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดกาญจนบุรี

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบรมรูปทรงม้า

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระบรมรูปรัชกาลที่ 8 (วัดนางรอง)

จังหวัดนครนายก

พระปรางค์สามยอด

จังหวัดลพบุรี

พระพุทธชินราชจำลอง (วัดศรีกระอาง)

จังหวัดนครนายก

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

จังหวัดพัทลุง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

จังหวัดลำปาง

พระพุทธบาทเขาหนาม

จังหวัดตาก

พระพุทธบาทภูควายเงิน

จังหวัดเลย

พระพุทธบาทหลังเต่า

จังหวัดอุดรธานี

พระพุทธรูปมิ่งเมือง

จังหวัดมหาสารคาม

พระพุทธรูปยืนมงคล

จังหวัดมหาสารคาม

พระพุทธสิหิงค์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข(วัดหน้าถ้ำ)

จังหวัดยะลา

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์

จังหวัดพิษณุโลก

พระมหาธาตุนภเมทนีดล

จังหวัดเชียงใหม่

พระร่วงโรจนฤทธิ์

จังหวัดนครปฐม

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

จังหวัดเพชรบุรี

พระราชวังไกลกังวล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชวังดุสิต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์

จังหวัดลพบุรี

พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระราชวังบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชวังโบราณ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชวังพญาไท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)

จังหวัดระนอง

พระราชวังรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน

จังหวัดเพชรบุรี

พระราชวังสนามจันทร์

จังหวัดนครปฐม

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราหู วัดศรีษะทอง

จังหวัดนครปฐม

พระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ

พระสยามเทวาธิราช

จังหวัดสระแก้ว

พระสุธรรมเจดีย์ วัดอรัญญบรรต

จังหวัดหนองคาย

พระใหญ่ภูคกงิ้ว

จังหวัดเลย

พลับพลาสถานีรถไฟหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์การสู้รบในอุทยานภูหินร่องกล้า

จังหวัดพิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์เกาะลันตา

จังหวัดกระบี่

พิพิธภัณฑ์ขนมไทย

จังหวัดสมุทรสงคราม

พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง

จังหวัดแพร่

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดต้นแก้ว

จังหวัดลำพูน

พิพิธภัณฑ์ดอนตาเพชร

จังหวัดกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น

จังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑ์ทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์บริขารอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

จังหวัดสกลนคร

พิพิธภัณฑ์บ้านฝ้าย

จังหวัดแพร่

พิพิธภัณฑ์บ้านพักพระยารัษฎานุประดิษฐ์

จังหวัดตรัง

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโนนดอนกลาง(กุดกวางสร้อย)

จังหวัดหนองบัวลำภู

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี

จังหวัดปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

จังหวัดชลบุรี

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

จังหวัดสกลนคร

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าสิบเอก ดร.ทวี-พิมพ์บูรณเขต

จังหวัดพิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน

จังหวัดปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเวียง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา (แม่ปั้นดิน-พ่อทำสวน)

จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง

จังหวัดระยอง

พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม

จังหวัดกระบี่

พิพิธภัณฑ์วัดปราสาท (บ้านโคนใต้)

จังหวัดกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย

จังหวัดมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์วัดหลวง

จังหวัดแพร่

พิพิธภัณฑ์วัดอินทาราม

จังหวัดปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

จังหวัดน่าน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

จังหวัดนครปฐม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

จังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

จังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดี

จังหวัดสกลนคร

พิพิธภัณฑ์สังคโลก

จังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี

จังหวัดหนองบัวลำภู

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำ

จังหวัดปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง

จังหวัดอุบลราชธานี

พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

จังหวัดลพบุรี

พิพิธภัณฑ์ไห

จังหวัดสมุทรสงคราม

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานมิตรภาพ ไทย - ญี่ปุ่น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

จังหวัดปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาว

จังหวัดหนองบัวลำภู

พิพิธภํณฑ์เมืองศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

พุทธอุทยานวัดเขากง

จังหวัดนราธิวาส

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ (ผาผักหวาน)

จังหวัดสกลนคร

ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล

จังหวัดสกลนคร

มณฑปวัดเขาแก้ว

จังหวัดนครสวรรค์

มัสยิดกรือเซะ

จังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง)

จังหวัดสตูล

มัสยิดจักรพงษ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัสยิดตันหยง (อาโห)

จังหวัดปัตตานี

มัสยิดบ้านตึกดิน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มัสยิดโบราณนัจมุดดิน

จังหวัดปัตตานี

มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส/มัสยิดกลางนราธิวาส(ใหม่)

จังหวัดนราธิวาส

มัสยิดยุมอียะห์

จังหวัดนราธิวาส

มัสยิดรายา สายบุรี

จังหวัดปัตตานี

มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น(มัสยิดสามร้อยปี)

จังหวัดนราธิวาส

มัสยิดฮากีมุดดิน

จังหวัดนครนายก

เมืองเก่ากำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม

เมืองเก่าเวสาลี

จังหวัดนครสวรรค์

เมืองขีดขิน

จังหวัดสระบุรี

เมืองไตรตรึงษ์

จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองนครชุม

จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองบาดาล

จังหวัดกาญจนบุรี

เมืองโบราณ ต.ซับจำปา

จังหวัดลพบุรี

เมืองโบราณโคกไม้เดน

จังหวัดนครสวรรค์

เมืองโบราณจันเสน

จังหวัดนครสวรรค์

เมืองโบราณเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย

เมืองโบราณดงเวียงแก่น

จังหวัดเชียงราย

เมืองโบราณที่ตำบลคณฑี

จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองโบราณโนนเมือง

จังหวัดขอนแก่น

เมืองโบราณบ้านคูเมือง

จังหวัดสิงห์บุรี

เมืองโบราณบ้านทุ่งตึก

จังหวัดพังงา

เมืองโบราณพรหมทินใต้

จังหวัดลพบุรี

เมืองโบราณเวียงกาหลง

จังหวัดเชียงราย

เมืองฟ้าแดดสงยาง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รอยฝ่าพระบาท (วัดเก้าแสน)

จังหวัดสงขลา

รอยพระพุทธบาท วัดเขานางบวช

จังหวัดนครนายก

โรงช้างหลวง

จังหวัดลพบุรี

วงเวียนเทพสตรีและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี

วงเวียนสระแก้ว

จังหวัดลพบุรี

วังเจ้าเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วังช้างอยุธยาแลเพนียด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วังตรอกสาเก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วังเทวะเวสม์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วังบางขุนพรหม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วังปลา วัดบางกุ้ง

จังหวัดสมุทรสงคราม

วังลดาวัลย์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วังสรรพศาสตร์ศุภกิจ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วังสีทา

จังหวัดสระบุรี

วัดกระดังงาบุปผาราม

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกรุสี่ห้อง

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดกลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดกลาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดกลางท่าข้าม

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกลางมิ่งเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดกลางวรวิหาร

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดกวิศรารามราชวรวิหาร

จังหวัดลพบุรี

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดกัลยาณมิตร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดก้ำก่อ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดกำแพงงาม

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดกำแพงแลง

จังหวัดเพชรบุรี

วัดกิตติวงศ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดกุฎีดาว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดกุฎีทอง

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดกุฏิ (โบสถ์ไม้สัก)

จังหวัดเพชรบุรี

วัดกู้

จังหวัดนนทบุรี

วัดเกยไชยเหนือ

จังหวัดนครสวรรค์

วัดเกริ่นกฐิน

จังหวัดลพบุรี

วัดเกรียงไกรกลาง

จังหวัดนครสวรรค์

วัดเกาะแก้ว (กุดระกำ)

จังหวัดพิจิตร

วัดเกาะแก้วสุทธาราม

จังหวัดเพชรบุรี

วัดเกาะแก้ว

จังหวัดพิษณุโลก

วัดเกาะดอนธาตุ

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดเกาะถ้ำ

จังหวัดสงขลา

วัดแก้วพิจิตร

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดแก้วฟ้า

จังหวัดนนทบุรี

วัดโกรกกราก

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดขุนแผน

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดขุนอินทประมูล

จังหวัดอ่างทอง

วัดเขมาภิรตาราม

จังหวัดนนทบุรี

วัดเขาแก้ววรวิหาร

จังหวัดสระบุรี

วัดเขาขุนพนม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดเขาจีนแล

จังหวัดลพบุรี

วัดเขาชะโงก(พระพุทธฉาย)

จังหวัดนครนายก

วัดเขาดีสลัก

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาตะเครา

จังหวัดเพชรบุรี

วัดเขาถ้ำคั่นกระได

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดเขาทำเทียม

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาทุเรียน (สีชมพู)

จังหวัดนครนายก

วัดเขาบ่อ

จังหวัดสงขลา

วัดเขาบันไดอิฐ

จังหวัดเพชรบุรี

วัดเขาป่าแก้ว ( มหานิกาย )

จังหวัดสระแก้ว

วัดเขาพนมเพลิง

จังหวัดสุโขทัย

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาภูคาจุฬามณี

จังหวัดนครสวรรค์

วัดเขายี่สาร

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเขารูปช้าง

จังหวัดพิจิตร

วัดเขาลาน ( ธรรมยุต )

จังหวัดสระแก้ว

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

จังหวัดสระบุรี

วัดเขาวงกต

จังหวัดลพบุรี

วัดเขาวัง

จังหวัดราชบุรี

วัดเขาสมโภชน์

จังหวัดลพบุรี

วัดเขาอ้อ

จังหวัดพัทลุง

วัดเขาอังคาร

จังหวัดบุรีรัมย์

วัดเขียน

จังหวัดอ่างทอง

วัดเขียนบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

วัดโขดทิมธาราม

จังหวัดระยอง

วัดคงคาราม (จิตรกรรมฝาผนัง)

จังหวัดราชบุรี

วัดครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

วัดคลองขวาง

จังหวัดนนทบุรี

วัดคลองหอทอง

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดคุ้งตะเภา

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดคุ้งท่าเลา

จังหวัดลพบุรี

วัดคูหาสวรรค์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดแค

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดโคกขาม

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดจองกลาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดจองสูง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดจอมคีรีนาคพรต

จังหวัดนครสวรรค์

วัดจอมสวรรค์

จังหวัดแพร่

วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดจันทน์กะพ้อ

จังหวัดปทุมธานี

วัดจันทาราม (ท่าซุง)

จังหวัดอุทัยธานี

วัดจันทารามวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดจามเทวี

จังหวัดลำพูน

วัดจำปาทอง

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดจุฬามณี

จังหวัดพิษณุโลก

วัดจุฬามณี

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดจุฬามุณี

จังหวัดอ่างทอง

วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร)

จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์คีรีวิหาร

จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

จังหวัดสุโขทัย

วัดเจดีย์ซาวหลัง

จังหวัดลำปาง

วัดเจดีย์ทอง

จังหวัดปทุมธานี

วัดเจดีย์ยอดทอง

จังหวัดพิษณุโลก

วัดเจดีย์สี่ห้อง

จังหวัดสุโขทัย

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดเจดีย์หอย

จังหวัดปทุมธานี

วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น )

จังหวัดขอนแก่น

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดแจงร้อน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดแจ้งวรวิหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดฉิมพลีสุทธาวาส

จังหวัดนนทบุรี

วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม)

จังหวัดอ่างทอง

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

จังหวัดนนทบุรี

วัดโฉลกหลำ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดชนาธิปเฉลิม

จังหวัดสตูล

วัดชมภูเวก

จังหวัดนนทบุรี

วัดชลธาราสิงเห(วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)

จังหวัดนราธิวาส

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

จังหวัดนนทบุรี

วัดช่องแค

จังหวัดนครสวรรค์

วัดช่องนนทรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดช่องลม (หลวงพ่อแก่นจันทน์)

จังหวัดราชบุรี

วัดช้างเผือก

จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดช้างล้อม

จังหวัดสุโขทัย

วัดช้างใหญ่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม

จังหวัดปัตตานี

วัดชินวรารามวรวิหาร

จังหวัดปทุมธานี

วัดชุมพลคีรี

จังหวัดตาก

วัดเชตุพน

จังหวัดสุโขทัย

วัดเชิงเขา

จังหวัดนราธิวาส

วัดเชียงมั่น

จังหวัดเชียงใหม่

วัดโชติการาม

จังหวัดนนทบุรี

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

จังหวัดภูเก็ต

วัดไชยมงคล (จองคา)

จังหวัดลำปาง

วัดไชยวัฒนาราม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดไชยศรี

จังหวัดขอนแก่น

วัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดดง (วัดบ้านดง)

จังหวัดนครนายก

วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์สิตาราม

จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดดงเฒ่าเก่า (แหล่งโบราณคดี เสมาพันปี)

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดดอนศาลา

จังหวัดพัทลุง

วัดดอนหันกุดจอก

จังหวัดนครราชสีมา

วัดดอยข่อยเขาแก้ว

จังหวัดตาก

วัดดอยสวรรค์ (ถ้ำสูง)

จังหวัดนครพนม

วัดดีหลวง

จังหวัดสงขลา

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์(ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์)

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดต้นสน

จังหวัดอ่างทอง

วัดต้นแหลง

จังหวัดน่าน

วัดตระพังเงิน

จังหวัดสุโขทัย

วัดตระพังทอง

จังหวัดสุโขทัย

วัดตลาดเหนือ

จังหวัดปทุมธานี

วัดตองปู

จังหวัดลพบุรี

วัดต่อแพ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดตำหนักใต้

จังหวัดนนทบุรี

วัดติโลกอาราม (โบราณสถานในกว๊านพะเยา)

จังหวัดพะเยา

วัดตูม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดไตรภูมิ

จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดไตรภูมิ (หอพระไตรปิฎกโบราณ)

จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดไตรภูมิ( พระบาง )

จังหวัดนครพนม

วัดถ้ำกลองเพล

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดถ้ำขาม หรือภูขาม

จังหวัดสกลนคร

วัดถ้ำเขาฉกรรจ์

จังหวัดสระแก้ว

วัดถ้ำเขาปูน

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำเขาม้าร้อง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดถ้ำเขารูปช้าง

จังหวัดสงขลา

วัดถ้ำเขาวง

จังหวัดอุทัยธานี

วัดถ้ำคูหาสวรรค์

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดถ้ำตลอด

จังหวัดสงขลา

วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม

จังหวัดลำปาง

วัดถ้ำเป็ด

จังหวัดสกลนคร

วัดถ้ำผาพวง

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดถ้ำพระธาตุโพธิ์ทอง

จังหวัดนครพนม

วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์(ถ้ำพระทอง)

จังหวัดสกลนคร

วัดถ้ำพระสบาย

จังหวัดลำปาง

วัดถ้ำภูผายล

จังหวัดสกลนคร

วัดถ้ำมโหฬาร

จังหวัดเลย

วัดถ้ำระฆังทอง

จังหวัดระยอง

วัดถ้ำศรีวิไล

จังหวัดสระบุรี

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

จังหวัดลำปาง

วัดถ้ำสุมะโนวิปัสนา

จังหวัดพัทลุง

วัดถ้ำสุวรรณคูหา

จังหวัดพังงา

วัดถ้ำเสือ

จังหวัดกระบี่

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)

จังหวัดสกลนคร

วัดเถรพลาย

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดทรงธรรมวรวิหาร

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดทรายขาว

จังหวัดปัตตานี

วัดทองนพคุณ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดทองย้อย (รอยพระพุทธบาท)

จังหวัดนครนายก

วัดท่าการ้อง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าแขก

จังหวัดเลย

วัดท่าช้าง

จังหวัดพิจิตร

วัดท่าไชยศิริ (ศาลาท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์)

จังหวัดเพชรบุรี

วัดท่าพูด

จังหวัดนครปฐม

วัดท่าฟ้าใต้

จังหวัดพะเยา

วัดท้ายเกาะใหญ่

จังหวัดปทุมธานี

วัดท่าสุทธาวาส

จังหวัดอ่างทอง

วัดท่าฬ่อ (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง)

จังหวัดพิจิตร

วัดทุ่งศรีเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดเทพธิดาราม วรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดเทพนิมิตรทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา)

จังหวัดนครสวรรค์

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

จังหวัดนครราชสีมา

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดเทพสิทธิการาม (วัดบ้านไร่)

จังหวัดพิจิตร

วัดเทวประสาท

จังหวัดพิจิตร

วัดเทียนถวาย

จังหวัดปทุมธานี

วัดไทยวัฒนาราม

จังหวัดตาก

วัดธรรมจักรเสมาราม

จังหวัดนครราชสีมา

วัดธรรมิกราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิการาม(วัดถ้ำค้างคาว)

จังหวัดลพบุรี

วัดธัญญะผล (วังมัจฉา)

จังหวัดปทุมธานี

วัดธาตุธารามหรือวัดเขาธาตุ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดธาตุน้อย

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดธาตุพระลอ

จังหวัดแพร่

วัดธาตุโพนทอง (พระธาตุโพนทอง)

จังหวัดอุดรธานี

วัดธาตุเมืองพิณ

จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดธาตุสวนตาล

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดนกออก (วัดปทุมคงคา)

จังหวัดนครราชสีมา

วัดนครโกษา

จังหวัดลพบุรี

วัดนครชุม

จังหวัดพิจิตร

วัดนครธรรม

จังหวัดสระแก้ว

วัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วัดนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดนรนาถสุนทริการาม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดนวลนรดิศวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดนันตาราม

จังหวัดพะเยา

วัดนันทาราม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดนางนองวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดนางพญา

จังหวัดพิษณุโลก

วัดนางสาว

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดนาหนอง (รอยพระพุทธบาท)

จังหวัดราชบุรี

วัดน้ำวน

จังหวัดปทุมธานี

วัดน้ำฮู

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดนิเวศธรรมประวัติ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเนรมิตวิปัสนา

จังหวัดเลย

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์

จังหวัดนนทบุรี

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร (วัดลิงขบ)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดบัวขวัญ

จังหวัดปทุมธานี

วัดบาง

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดบางกระดี่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดบางกระเบา (ค้างคาวแม่ไก่)

จังหวัดปราจีนบุรี

วัดบางกะพ้อม

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดบางแคน้อย

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดบางแคใหญ่

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดบางนา

จังหวัดปทุมธานี

วัดบางปลา

จังหวัดสมุทรสาคร

วัดบางไผ่

จังหวัดนนทบุรี

วัดบางพลีใหญ่กลาง (วัดพระนอน)

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดบางหลวง

จังหวัดปทุมธานี

วัดบางหัวเสือ

จังหวัดสมุทรปราการ

วัดบางอ้อยช้าง

จังหวัดนนทบุรี

วัดบ้านกร่าง

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบ้านดอนมูล

จังหวัดน่าน

วัดบ้านถ้ำ

จังหวัดกาญจนบุรี

วัดบ้านทึง

จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบ้านปาง

จังหวัดลำพูน

วัดบ้านพราน

จังหวัดอ่างทอง

วัดบ้านไร่

จังหวัดนครราชสีมา

วัดบ้านสวน

จังหวัดพัทลุง

วัดบ้านหงาว

จังหวัดระนอง

วัดบ้านหนองอารี

จังหวัดศรีสะเกษ

วัดบึงทองหลาง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดบุญยืน

จังหวัดน่าน

วัดบุปผาราม

จังหวัดตราด

วัดบุรณศิริมาตยาราม (วัดศิริอำมาตย์)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดบูรพาภิราม

จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง

จังหวัดสุโขทัย

วัดโบสถ์

จังหวัดปทุมธานี

วัดโบสถ์

จังหวัดสิงห์บุรี

วัดปงยางคก

จังหวัดลำปาง

วัดปงสนุก(เหนือ ใต้)

จังหวัดลำปาง

วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดปรมัยยิกาวาส

จังหวัดนนทบุรี

วัดประดู่พัฒนาราม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดประดู่

จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดประตูป่อง

จังหวัดลำปาง

วัดประสิทธิเวช

จังหวัดนครนายก

วัดปรางค์

จังหวัดน่าน

วัดปรางค์หลวง

จังหวัดนนทบุรี

วัดปราสาท

จังหวัดกำแพงเพชร

วัดปราสาท

จังหวัดนนทบุรี

วัดปราสาท

จังหวัดอ่างทอง

วัดปัญญานันทาราม

จังหวัดปทุมธานี

วัดปากแซง (วัดพระใหญ่ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)

จังหวัดอุบลราชธานี

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดป่ากลางทุ่ง

จังหวัดปทุมธานี

วัดป่า